Bejelentkezés
Cikkek

A bolondság fénye

A bolondság fénye

 Filip Gabriella beszélgetése a Nemzeti Színház Magazinjában
IX.évfolyam 4.szám 2021. december

Berecz András az életmentő bolondokról, a költői hazugságokról, az szent bohócokról és még néhány tudósról

Berecz Andrással nagyon jó beszélgetni, de a bemutatója előtt nem könnyű vele időpontot egyeztetni. Azt mondja, nagyon sok a dolga, a színházi premierrel kapcsolatos előkészületek mellett a filmforgatás is foglalkoztatja, az unokákra is vigyáznia kellene, számít rá a család. Ráadásul olyan sokszor elismételte már az élettörténetét, hogy hexameterben is el tudná mondani. Aztán kiderül, ez az időmértékes lehetőség csak képes beszéd, de jó ötletet adott ahhoz, hogy kezdjük a beszélgetést a költészettel, hiszen nem csak énekes, mesemondó, de műfordító is.

– Műfordításra a csuvas népdalok itthon alig ismert szépsége csábított. Az énekelhetőség, a ritmus, hangsúly felől közelítettem meg az eredeti formát, a szótagszám ehhez képest másodlagosnak bizonyult, az folyton változik. A játékossága tűnt volna el. Énekelni akartam a csuvas dalokat, ez indított műfordításra.

Kodály Zoltán az ifjú Weöres Sándort is hasonló szempontú műfordításra kérte. A mari (cseremisz) dalok fordításánál is az énekelhetőség volt a zeneszerző elsődleges szempontja. Kodály a zene felől közelítette meg – egyébként nem csak a fordítandó szövegeket – hanem az egész magyar költészetet. Kell hozzá lelki erő, hogy az ő tükrében meglássuk, milyen kócos, és jobb sorsra érdemes a magyar versforma! Évszázadok alatt mi minden mellett robogtak el lobogó lelkű, rest fülű költőink. „A zeneileg műveletlen költő nem tudja, és ezért nem is zavarja, hogy a versformákhoz külföldi dallamemlékek tapadnak. Magyar verset megzenésíteni olyan, mint hepehupás, homokbuckás talajon előre haladni.” Súlyos ítélet. Kodályt a magyar- és más népek dalainak alapos ismerete jogosította fel, hogy bíráskodjék. Verseink mai megzenésítői is, hogy eltávolodtak a magyar nyelv zenéjétől, ritmusától! Petyhüdt kuplék, levedlett formák gyűjtőhelye lett ez a műfaj. A magyar nyelv kerékbetörése mára megszokott, visszhangtalan esemény. Ott is, ahol főhelyre ültetését még semmilyen törvény nem tiltja, színházainkban. Költészetünk, de főleg az ezzel foglalkozó zeneszerzés ma is jó fülű, a magyar nyelvtől nem menekülő tehetségekért kiált.

– A műfordítói pályája a csuvas dalokkal kezdődött, de hogy jutott el a csuvasokhoz?

– Pécsen keresztül. Sokat hívtak a Pécsi Bordalfesztiválra: hoppmester voltam, bordalokat énekeltem. Már a tizenkettedik vagy a tizenharmadik fesztiválnál tartottunk, amikor kibújt belőlem a bohóc. Elképzeltem, mekkorát néznének a híres borászok, ha elkezdenék a bordalfesztiválon sördalokat énekelni, csak hogy a víz nehogy állott legyen. Na, nézzük csak, gondoltam, van-e a magyar népdalok között sördal?! Hát bizony csak imitt-amott egy-egy. Szerencsére jókor akadt meg a kezem a csuvas gyűjteménybe: Vikár László zenetudós és Bereczki Gábor nyelvész Chuvash folksongs című kötetét mondom. Angol nyelven jelent meg a könyv, de a végén ott állnak a dalok fonetikus leírásban és a magyar fordítással is. Szép szövegek ezek, és minden harmadik-negyedik - sördal. Na, ez kellett énnekem. Előbb csak tréfából fordítottam le egyet, aztán ízlett nagyon. Buda Ferenc is biztatott. Ezek a csuvas dalok különben sok magyar gyermeknek segítettek már, hogy saját régi stílusú népdalainktól ne idegenkedjenek. Itt a Kodály által egybe szerkesztett 140 csuvas dallamról beszélek, amit a magyar gyermekeknek szánt olvasógyakorlatul – „a magunk megismerésének mélyítéséért!”

– Vissza a magyar zene őstörténetéhez?!

–  Kodály Zoltán azt írta, hogy a csuvas dalokat böngészve itt is, ott is rokon hangokra lehet bukkanni. Amúgy 300 közös eredetű szavunkat tartja számon a nyelvtudomány. Csuvasia egybeesik Volgai Bolgárországgal, ahol Julianus még magyar ajkúakra bukkant, és ahol 30 körüli Madzsar, Modzsar, Mozsar helységnév a mi lábunk nyomát őrzi. Engem azonban mindezek felett legjobban az elveszett régi magyar sörkultúra izgatott. Aki egyébként ezügyben csuvas földre lép, jó helyen jár. De hát ez külön is érdekes téma, ezt már a Rokonok söre c. könyvemben és a Sördal c. Cd lemezen leírtam -daloltam.

– Pedig úgy tartják, a magyar boros nemzet. Sörrel még csak nem is koccintunk!

–A magyar ember, nomád pásztorsága idején, csak kereskedelem útján jutott borhoz. A sört viszont el tudta készíteni, kölesből, árpából, komlóból. De, visszatérve, tán legérdekesebb, hogy amikor a sörről énekel a csuvas, akkor a rokonait dicséri. Sőt, sördalnak nevezik azt is, amelyben a sör szó el sem hangzik. A rokonság – mint istenadta, ingyen biztosítási rendszer, melyhez ügynök sem kell – életünk legszebb adománya – tulajdonképpen erről szólnak ezek a dalok. És hogy enélkül kár élni! 2004. december 5-i népszavazás (életem egyik legsötétebb napja) után, ezekkel a dalokkal próbáltam mércét tenni magunk elé. Sörhabos, kedélyes, „egzotikus” csomagolásban, hogy legyen, aki meghallgassa. Szorító kötésnek szántam. Az egyik sördal azt mondja: „Két jó rokon összeül, háznak az a szépsége”.  Kérésemre megtanulták ezeket a dalokat erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi barátaim is. Jó nagy csapatot szerveztem, és akkoriban ezzel a műsorral nyargaltunk a térképen le-fel… Jó lenne a színházban is megmutatni!

A saját verseit mikor hallhatjuk? Műfordítóink többsége költő is!?

– Ének- és mesemondó vagyok, aki nem kerülhette meg a műfordítást. (Mint újabban, karantén óta, a filmezést.) Menetközben se lettem költő. Viszont Gyurkovics Tibor, költő épp ezért a „zenélő” műfordításért terjesztett föl, s adta is át az Alternatív Kossuth díjat, 2005-ben.

Az indiánok hogy kerültek a repertoárjába?

– Egy időben sokat voltam ott is, előadásokat tartottam, meséltem, tanítottam magyar népdalokat amerikaiaknak is. Az ún. amerikai kultúra - nem érdekelt soha, viszont az őslakosoké igen. Eljutottam hopi, lakota, varjú, omaha… indián rezervátumokba. A következő lépés akkor következett, mikor Vidnyánszky Attila meghívott ide a Nemzeti Színházba, és arra kért, vegyek részt a Csíksomlyói passióban…

– Innen hosszú lesz az út vissza az indiánokhoz!

–Nem annyira. Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói Passióba, úgy, hogy nem kellett bolondos komikus lelki alkatomtól megváljak. Persze kerestem a helyem. Ki is vagyok én itt, van-e magyarázat arra, hogy mibe is fogtam bele? Ki legyen az iránytűm, nekem, aki itt bolondozok a vérző kereszt tövében? Nagyjából akkor sikerült a helyemet megtalálni, szerepem bőrében egészen kinyújtózni, amikor újra felfedeztem Shakespeare udvari bolondjait, a betlehemes játékok mókás pásztorait és - az indiánok „szent bohócait”. Na, eljött az indiánok ideje. Egy idős varjú indián mondta: „A rezervátumban hullottunk, mint a legyek, ismeretlen betegség pusztított köztünk… nem volt mit ennünk, nem vadászhattunk, és nem jött a fejadag sem. Mi, akik túl éltük, a borókabogyónak és a szent bohócoknak köszönhettük, hogy megmaradtunk.” Egyik a testet, másik a lelket tartotta meg. A heyokák, a szent bohócok, amikor hideg volt, levetkőztek, úgy sétifikáltak a sátrak közt, amikor meleg, akkor vették fel három-négy bundát s úgy vacogtak. Ha a baj nagy volt, játékosan bolondoztak-tréfálkoztak, a lovat fordítva ülték meg, ha kicsit jobban mentek a dolgok, az orrukat lógatták. Amelyik patakba ilyenkor belenéztek, ecetté változott. Minden cselekedetük jelképes értelmű volt, figyelmeztetés: semmi sem biztos, lelked ne az anyagba, ne e világba kapaszkodjon. Az esőszertartás szent bohócai kísértetiesen hasonlítanak betlehemeseink bolondozó pásztoraira. De hát röviden erről sem könnyű beszélni.

– Az unokáknak mit szokott mesélni? Mit mond nekik, ha a ma népszerű, az iskolai, óvodai társaiktól hallott népszerű meséket kérik a nagypapától?

– Az unokák közt minden mesévé válik. Vadlibák vagyunk, repülünk, orromat megnyomják, kukás kocsi vagyok, ha a fülem meghúzzák, Zaza vagyok, aki semmit nem ért, mindent összekuszál, és mind az ötven orrát bele veri valamibe. Ezen jókat szoktak nevetni. Hol bábokkal, hol csak hangszínnel végig nyargalunk a létezés állati, növényi fokain. Játék közben, rajzolás közben is a mi kis mese világunkban élünk. Fűzzük, ragozzuk. Ha olvasnom kell nekik, olykor ostoba és csúnya könyveket is a kezembe nyomnak. Olyankor menetközben gyomlálom a fölösleges határozatlan névelőket, megváltoztatom a szórendet, igyekszem elviselhetővé kovácsolni a történetet. Aztán gyorsan népmesével, Arany Jánossal, Weöres Sándorral, Reich Károllyal, Gyulai Líviusszal igyekszem rendezni a kárt. Hanga unokám egyébként kitűnő óvodába jár. Szép meséket hall, szép dalokat tanul.

– A kortárs szerzők közül kik a kedvencei?

– Lázár Ervin meséit nagyon szeretem, Buda Ferenc fordításában kirgiz, kazah meséket.

– A saját vagy a gyerekkel kitalált meséket leírja? Lesznek majd ilyen kötetei is?

–Nem szoktam leírni, de különösen jó mondataikat igen. Valamikor, hogy ne én, hanem az örök éber Misike aludjon el, hintaverseket költöttem. Végtelen hosszúakat. A „Láncos hinta, vas palinta, dörren a flinta, nyílik a bicska, loccsan a tinta…” kezdetű pl. igen sikeres volt. Engem is ébren tartott.  Saját mesém a táncok kialakulásáról szóló, amit az Angyalfütty Cd-n örökítettem meg. Szeretem ezeket a teremtésmeséket, de a háryádákat is… Ezekből már gyerekkoromban megcsillantottam néhányat. Ha úgy éreztem, hogy a valóság csorbít az én kis történetemen, inkább elhagytam a valóságot. A többi gyerek szájtátva hallgatott, de amikor meglátták a szüleimet, rohantak hozzájuk. Azt akarták megtudni, valóban igaz-e, amit meséltem nekik. Én meg csak bosszankodtam: hogy lehetnek ilyen ostobák?! Azért mondtam, hogy ámuljanak, hogy jól essék nekik. Hát az esett jól nekem is! Ma is azt szeretem, mikor a felnőttek szeme kikerekedik, fejükből hulldogál a sok gond! És örülni tudnak, mint a gyermekek.

– Hazudós gyerek volt?

– Ha így esik jól, mondhatjuk így is. Épp ezt próbáltam magyarázni az előbb… Na akkor vegyük Hazug Pista bácsit, a nagymestert. Sosem hazudott. Akik hazugnak nevezték, nem vették észre, hogy vérbeli mesélő. A hazugság valami haszon érdekében ravaszul előadott igaztalan állítás. Ilyesmire soha nem lett volna képes… Amikor valaki fél lábon jött haza a háborúból, olyan házba, ami leégett, olyan asszonyhoz, aki másé lett, kérték a falubeliek, meséljen már, hol járt, mit csinált… és erre tréfás lehetetlenségekkel vidámítja a hallgatóságot – az nem bolond, és nem is hazug. Ilyesmit csak figyelmetlen ember mondhat. Van olyan bánat, amiről szemérmes ember már nem beszél. Helyette bolondozik! Így született a háryáda műfaj. A megvert sorsú emberek vigasza. Nem csak mulattatást, a lelkek felemelését is szolgálja a mese. Nem lehet eléggé megbecsülni.

– Több helyen beszélt már arról, hogy gyerekkorában nem volt televíziójuk, és most sincs.

– Édesapám a néphülyítés kétségbeejtően hatásos eszközének tartotta, többek közt ezért nem vett. Így viszont esti adás helyett mi magunk voltunk egymás számára a főműsor. A történetfűzést otthon tanultam, első iskolám a szüleim voltak.

Csak azért hoztam szóba a televíziót, mert a saját családját óvja tőle, és az időpont-egyeztetésnél az is kiderült, éppen filmet forgat. Hogy is van ez?!

– Akkor én is visszakérdezek. Hol van az ellentmondás? Televízióval egy fedél alatt élni és filmet készíteni – ez nekem két távoli dolog. A film műfajt szerettem mindig, és szüleim is kedvelték. El is mentünk egy-egy filmért moziba. Emlékszem Albertfalván a jegyszedő néni ébresztőórát tartott magasba, csörgetett, azzal jelezte, hogy szünet, menjünk ki az udvarra. A tévétől nem kell óvnom a családomat, már jó ideje ők óvnának meg engem. A tévére könnyű rászokni. A távoli, lenyűgöző jelenségek elterelik a figyelmet a tieidről, akikkel úgyis kevés időt töltesz. A főműsor idő akkor van, mikor végre együtt a család, és nem soká jön a vacsora, lefekvés. A test fáradt, a lélek még nyújtózna egyet. Szent idő. Ilyenkor kár a családfő lelkét figyelmét messzi háborúkkal elterelni. A vacsoraasztal a család utolsó menedéke, gyerekeknél pedig a lámpaoltás utáni szent fél óra. Vacsora után még a nagyot halló tatuskára is rá lehet kacsintani, lámpaoltás után a gyermek is elmondja végre, hogy „mi volt az iskolában”. Ezek az együttlét ajándékai. Hiánya a világ közérzetét is rongálja. A filmkészítés új szenvedélyem, bár volt előzménye, a néprajzi fotózás. Facebookra szoktam feldobni egyet-egyet. Karantén alatt indítottam útjára „Palackposta” címmel. Kb kétezer kis filmem vár arra, hogy összevágjuk.

 

– A magyar népmese napján Ridikül című műsorban szerepelt a televízióban. Akkor beszélt arról is, hogy Benedek Elek a saját lelkén átszűrve írta le az összegyűjtött népmeséket, és emiatt kritikát kapott néhány néprajzostól. András is átszűri a saját lelkén a történeteket. Ehhez mit szólnak a néprajzosok?

– Kerül néhány olyan néprajzos, aki elhív előadást tartani, műsort szervez. Nincs ütközés. A hiteles néprajzi gyűjtés csak akkor érvényes, ha szó szerint, változtatás nélkül történik. Itt van a néprajzos igazság. Az előttünk járók még nem épp így látták. Elek apó meseíró volt, aki hallott, olvasott meséket írt meg szája íze szerint. Időben! Így lett népszerű a mese a Kárpát-medencében. Hála szorgalmának és tehetségének. A szó szerinti lejegyzés nem mindig élvezetes, vagy nem mindenki számára. Hibák, szókeresések, homályok kerülnek bele. A kutatásnak természetesen ezzel együtt érvényes. Persze gyorsírással, fonográffal nagyot ugrott a kutatás. Én folyton csiszolom a meséimet, az ösztönöm működik így. Vannak biztató példáim. Dzsambul Dzsabajev, kazah akin (énekes, mesemondó) azt mondta: „Minden akin a maga araszával méri meg a hazáját.” Tehát ami dalokat meséket hallottál szülőföldeden széltébe-hosszába, azt mind igazítsd magadhoz, érezze mindenki, hogy ez így a tied.

– Nem fél attól, hogy a nyelvtörténészeket, a nyelvjáráskutatókat megzavarhatja, ha újrateremtve a meséket esetleg összekeveri a dialektusokat?

– Még eddig a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók se dobáltak meg semmivel. Nekem a nyelvjárások is élményekhez kötődnek. Nem könyvből tanultam a tájnyelvi szavakat, kifejezéseket. A kiejtés is úgy ragadt rám, hogy ahol jó énekesekre, jól beszélő emberekre találtam, ott sokat ültem. Aztán vissza is jártam, és én is megvendégeltem őket, barátságokat kötöttem. Ahogy a gyermek utánozza a felnőtteket, én is követtem a mintát. Ha eszembe jut egy történet vagy egy ének, amit valahol Gyergyóban vagy a Csíki-medencében hallottam, odabotlik a nyelvem is. Sok évem van ebben. Az édesapám 15-16 nyelven beszélt, fordított. Sokat mondta, ahány nyelvet tudsz, fiam, annyi ember vagy. Amikor eszembe jut és beszélek a lelkével, azzal próbálom vigasztalni, hogy félember talán már én se vagyok, szinte tudok néhány magyar dialektust…

– Az Isten bolondja II. címet adta az új színházi bemutatójának. Mesél, énekel és megmutat néhány jó fotót!

– Igen, énekes, mesemondó és képmutogató is leszek! Mint valamikor régen. Akkor még hurcoltam a súlyos diavetítőt. Most projektor vár a Kaszás Attila teremben, hibátlan technika. Nekem is öröm, sorba állítani, egybelátni a képeket, indián szent bohócoktól, angol, itáliai, portugál… udvari bolondokon át Hazug Pistáig, a minorita szerzetes Felícián testvérig, aki az ötvenes években nem misézhetett, ezért az evangéliumot vásárokban bábozta el. Belőle a történelem faragott istenbolondját. A képsorral szeretném Shakespeare igazát megmutatni: „A bolondság az egész világot bejárja, mindenütt fénylik, akár a nap.

Az eredeti írást itt olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022. január 17. 15:22

LÁTNI A SZAVAKAT MAGUNK ELŐTT

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

2019. január 22. 21:50

SZÍNPAD A VILÁG FELETT

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

2019. január 22. 21:45

A helyes orrtartás végett jó a mese

Bonczidai Éva cikke

2019. január 22. 21:37
  1   2   3   4   5  

AZ ANGYAL ÉNEKE CSAK A POSTÁS KÜRTJE


Humor és áhítat, üdvös neveletlenség és megmunkált hit Berecz András műsorában

Az Isten előtt kedves faragatlanság végigvonul az üdvtörténeten – üzeni Berecz András legújabb, Karácsonyi pásztortánc című műsora a Művészetek Palotájában, december 9.-én. A Kossuth-díjas énekes, mesemondó azt a kérdést is feszegeti: milyen ajándékkal járuljunk a betlehemi jászolhoz a megváltó születése ünnepén, ha már semmink sincsen? A műsor tisztelgés Ugrin Gábor karnagy emléke előtt.

Miért pont a pásztorok kerültek a műsor középpontjába?

Ebben a műsorban a Krisztus-találó pásztorokat keressük. Dallal, Kodály kórusműveivel, mesékkel, tánccal, gyermekjátékkal. Szeretnénk így a lelkükbe nézni: miért voltak ők királyok előtt járó kiváltságosok? A Megváltót elsőként miért ők találták meg? Mit akar ezzel mondani a Szentírás? Valamiért kiemeli. Talán példának teszi elénk ezt a jászol felé utat törő, csillagismerő, állásszagú társaságot. Több lelki pásztort hallottam nyáját inteni: Ne csak kérjünk, hálákat is adjunk olykor az Istennek! Rángatjuk a ruháját örökké, mindig csak kérni tudunk Tőle. Felnőttek legyünk immár a hitben! Biztos igaz. Csak az a gyermeki hangnem egészen el ne maradjon. Az az első odafordulás! Abban képmutatás, biztos, hogy nincs. A pásztorok – betlehemes játékainkban, énekeinkben – az alvó kisded Jézust ébresztgetik „modortalanul”! Táncolnak, verik a port az alvó kisded felett. Mintha ők is gyermekek volnának! És az angyalok nem pisszegik le őket, Mária, József nem intik meg őket. Persze, a Pásztorok Pásztorában könnyen királyukra leltek. A jászol az ő birodalmuk, hogyne mozognának benne otthonosan! A rongyos istállóban, pásztoroktól körbevéve a Teremtő különben felfedte egyik nagy titkát. Azt, hogy hiába teremtette meg a világot, otthontalan. Emberszív az igazi jászla. Azon kopogtat. Sok kegyes, megindító fricska maradt fenn betlehemes játékainkban, népénekeinkben. Ebbe a műsorba is azért emeltem be őket, hogy ha valaki borzongana, mosolyogva tegye.

 

Mi adta az apropót? Kodály sugallta?

A témát különben az est egyik fénypontja Angyalok és pásztorok c. Kodály kórusmű sugallta. Teológia ez, zenében, magyarul! Épp Ádventhez, Szabó Déneshez, a Cantemus kórushoz való. Tokióban is tudják. Aranyfényt énekelnek. Hallani az angyalok megbízóját, akiből a fény árad! Az angyal éneke csak a postás kürtje, de ott áll mögötte a Feladó. Az égi hang alatt pedig a pásztorok tamáskodó szólama. Párhuzamos gondolatok egymásba csúszva, lélek és test, ég és föld beszél egymás szavába vágva. Kiváltságos pillanat, mikor egymást fölfedezik! A többszólamúság egyik diadala ez.

Mi közünk nekünk, mai városi embereknek a pásztorokhoz, vagy éppen a betlehemi pásztorokhoz?

Tóth Béla „cselédembör”, író, régi regulákra emlékezett, amelyekben előírták, milyen kell legyen a bojtár. Ki-ki eldöntheti, van-e köze hozzá? Lakik-e benne bár egy pici bojtárka? Azt írták például, hogy meg kell vizsgálni, zsírosszájú-e, mikor hallgatni kellene? Próbára kell tenni, kibírós-e, ha az idő csattan fölötte, s ólmos esők verik napokon át a pusztában. Legyen egyenes, mint a kampónyélnek való orgonafasumér, fürgejárású, akár az ürge! Hordja fönt a fejét, hogy a jószágot mindenféle bajoktól, lopóktól, betyároktól eszivel, erejivel védelmezni, egyéb bajban oltalmazni tudja! Meg kell vizsgálni, hogy „fényös-é a szöme?” Tehát hogy meglátja-e, amit a pásztornak a mezőn, a legelő füvei között, a pusztai távolságban látnia kell. S a csillagos egek mit mondanak neki mindig is a nyáj dajkálásának segedelmében?

Lakótelepi ember is lehet pásztor: felel nap mint nap valamiért, valakikért. Valakire vagy valamire vigyáznia érdemes. Lépcsőházi kaktuszra, betegre, öregre, koldusra… A betlehemi pásztorság a szív okossága.

 

 

A pásztorok nem állnak társasági emberek hírében. Megjelenik ez a gondolkozásukban is?

A pásztorok igen jó mesemondók is. Legjobb mesemondóim is sokat voltak egyedül, falutól odább. Volt idejük megérlelni a mondandójukat, megrágni a szavukat, taposatlan utakat járni. Eredeti észjárásukat nem kellett másokhoz igazítani. A zenében is nagy újítók. Egy furulyába, vagy dudába zárva kiviszik a legelőre a falu minden dallamát, és tavasztól őszig kint, a magányban kicifrázzák, kedvükhöz, ízlésükhöz igazítják. Új életet lehelnek beléjük, azzal tartósítják is. Új versszakokat is tesznek belé. A messziről kötöttnek, szabályosnak tűnő népművészetben a pásztor mindig a megújulást jelentette. Ezt az est furulyás, dudás nagy mestere, Dsupin Pál igen jól tudja! Úgyhogy a Bükk túristái szerencsések, mert ott szokott furulyálgatni. Most is éppen Erdélyben gyűjt idős pásztoremberektől. A száz leányt is furulyán ő fogja kísérni, amikor a pásztor táncát éneklik. Sokszor a faluközösség és a pásztor találkozásakor törvény és szabadság találkozott. Ez olykor házon belül, pásztor és felesége közt is megesett. Magam is sokat hallgattam a dal szavaihoz, dallamához ragaszkodó feleségek szidalmait, bírálatait: „Uszongatom én eleget, mint ű a kutyát, hogy ne tekerd mán el a naótát! Oszt itt vagyunk, elcsavarja mindenfele! Hát vele nem is lehet együtt danolgálni, az biztos!” Műhelymunka a javából! Kodály a magyar hangszeres zeneoktatás megváltását épp a furulyában látta meg. Zsebben elfér, a szegény ember is meg tudja venni. Zongora elé helyezte.

 

A bölcsek nevét megőrizte, ám a betlehemi pásztorokét nem jegyzi a történelem – miért?

Talán hogy érzékeltesse: akárkik lehettek. Azt a sok csetlést-botlást, amit a betlehemes játékok évszázadok óta számon tartanak, mintha bölcs ember írta volna. Mintha szándékosan az emberi ügyetlenségek tárházát mutatná föl, hogy figyelj: ha ezek az ügyetlen emberek rátaláltak a kicsi Jézusra, remélem, te valamivel jobb vagy, gyerünk, kapd magad, te is megtalálod! – biztatás ez. Az aggastyánt ébresztik, rángatják a bolhás bundáját, keresztet úgy vet, hogy a kolbászt a szentlélek helyire akasztja… Azért nem baj, ha bölcsesség, okosság kézen fogva járnak. Nincs az tiltva. A betlehemi pásztorok nyomában bölcsek járnak. Messzebbről jöttek, korábban indultak. Látogatásuk jelképes. Az akkor ismert három földrész hódol a Pásztorok Pásztora, Királyok Királya előtt, Ázsia, Európa, Afrika. Ajándékuk is beszédes. Arany - a Királynak, tömjén – az isteni személynek, mirha – a halandó testbe költözöttnek… Azért a bölcsek tánca című műsort nehezebb volna összeállítani.

 

Habár az adventben tiltott, tánc is lesz a színpadon?

Az advent a hagyományban böjtre, csendre int, a táncot is tiltja. A Karácsonyi pásztortáncban mégis tánc lesz a mesék, énekek mellett az egyik főszereplő. A már említett üreskezű pásztor miatt. Aki nem sajtot, túrót, bárányt, hanem táncot vitt hálája, szeretete jeléül. A csíkszentdomonkosi Kádár Ignác lesz a betlehemi pásztor, aki a magyarság legszebb, legdíszesebb táncait hozza ajándékba. Szatmár, Csík, Gyimes, Szék… Szép örökség az övé. Nagytatája táncából fedezte fel magának a táncház a felcsíki táncokat. Szabó Dénes és száz leány az egyik serpenyőben, egy furulyás, egy énekes mesemondó és egy táncos a másik oldalon. Egy kislány pedig arról kántál majd, hogy miért végy példát a baromról.

 

A baromról? Itt a következő fricska!

Helyesebben az ökörről! Tréfás példakép az ökör is mert csendbe tud maradni. Jutalma, hogy ő veti a barozdát, búzát termelhet! Ez az ökröt emlegető gyermeki kántálás a nép fantáziája. Akad itt humor és önirónia is bőven.

 

Min dolgozik?

Egy cd-t, könyvet készítek. Picit köze is van ehhez az ajándékozási témához. Mit adjak hálám, örömöm jeléül? Hogy adjam át az ünnepeltnek? Emberrel egyidős kérdés. Káinnál és Ábelnél is fölmerült ez. Egyik búzát, másik bárányt adott az Istennek. Egyik a javát, másik a hitványát. Féltékenység és testvérgyilkosság lett belőle. A cd témája a testvérviszály és a rokoni összetartás. Ezt az albumot részint azért készítettem el, hogy magyar ember és magyar ember közt derüljön ki: testvér a testvérével mit kezdjen? Hogyan becsülje meg, és miért erősebb azzal? Mit hagytak ránk mesében, dalban? Mik az idevonatkozó törvények, amelyek népköltészetünkben itt-ott megbújnak. Hát érdekes dolog történt. A cd elejére Káin és Ábel magyar mese változatát illesztettem és egyszer csak a testvér szónak ember értelme lett. Ember ül emberrel szemben, gyülekező fekete felhők alatt, hogy mit is kezdjen egyik a mással? Angol, japán és kínai fordítás lesz hozzá.

 

A „Karácsonyi pásztortánc” is a sötétségtől a világosság felé halad – hogyan?

Adventben a leghosszabbak az éjszakák, legrövidebbek a nappalok – Krisztus születésével ez elmozdul, kezd hosszabbodni a nap. A kórusműveket is úgy igyekeztem megválogatni, hogy a legsötétebb, leghidegebb időszakból jussunk el a napfényig. Angyalok glóriás hívószava a napfény, amit a végére szánunk: az eleje pedig a Hegyi éjszakák. Női démonok szólalnak meg benne. Lelkük jéghideg, csábító, sötétségben és a havasokban vannak otthon, előttük a medve is kiskutya. Vízi népek szirénnek mondják. A Hegyi éjszakák egyben a pásztor környezetét is megjeleníti. Innen, ebből a didergésből jut el a műsor a megváltó szeretet hevéig.

Elérhetőségek

Telefonszám:

06/1 / 221 8129
06/70/205 8925

email: berecz.andras@t-online.hu

facebook

YouTube


 
 
slideshow #2 slideshow #3 slideshow #4 slideshow #5
Magyar English
 

Berecz András ének- és mesemondó honlapja