Bejelentkezés
Cikkek

A bolondság fénye

A bolondság fénye

 Filip Gabriella beszélgetése a Nemzeti Színház Magazinjában
IX.évfolyam 4.szám 2021. december

Berecz András az életmentő bolondokról, a költői hazugságokról, az szent bohócokról és még néhány tudósról

Berecz Andrással nagyon jó beszélgetni, de a bemutatója előtt nem könnyű vele időpontot egyeztetni. Azt mondja, nagyon sok a dolga, a színházi premierrel kapcsolatos előkészületek mellett a filmforgatás is foglalkoztatja, az unokákra is vigyáznia kellene, számít rá a család. Ráadásul olyan sokszor elismételte már az élettörténetét, hogy hexameterben is el tudná mondani. Aztán kiderül, ez az időmértékes lehetőség csak képes beszéd, de jó ötletet adott ahhoz, hogy kezdjük a beszélgetést a költészettel, hiszen nem csak énekes, mesemondó, de műfordító is.

– Műfordításra a csuvas népdalok itthon alig ismert szépsége csábított. Az énekelhetőség, a ritmus, hangsúly felől közelítettem meg az eredeti formát, a szótagszám ehhez képest másodlagosnak bizonyult, az folyton változik. A játékossága tűnt volna el. Énekelni akartam a csuvas dalokat, ez indított műfordításra.

Kodály Zoltán az ifjú Weöres Sándort is hasonló szempontú műfordításra kérte. A mari (cseremisz) dalok fordításánál is az énekelhetőség volt a zeneszerző elsődleges szempontja. Kodály a zene felől közelítette meg – egyébként nem csak a fordítandó szövegeket – hanem az egész magyar költészetet. Kell hozzá lelki erő, hogy az ő tükrében meglássuk, milyen kócos, és jobb sorsra érdemes a magyar versforma! Évszázadok alatt mi minden mellett robogtak el lobogó lelkű, rest fülű költőink. „A zeneileg műveletlen költő nem tudja, és ezért nem is zavarja, hogy a versformákhoz külföldi dallamemlékek tapadnak. Magyar verset megzenésíteni olyan, mint hepehupás, homokbuckás talajon előre haladni.” Súlyos ítélet. Kodályt a magyar- és más népek dalainak alapos ismerete jogosította fel, hogy bíráskodjék. Verseink mai megzenésítői is, hogy eltávolodtak a magyar nyelv zenéjétől, ritmusától! Petyhüdt kuplék, levedlett formák gyűjtőhelye lett ez a műfaj. A magyar nyelv kerékbetörése mára megszokott, visszhangtalan esemény. Ott is, ahol főhelyre ültetését még semmilyen törvény nem tiltja, színházainkban. Költészetünk, de főleg az ezzel foglalkozó zeneszerzés ma is jó fülű, a magyar nyelvtől nem menekülő tehetségekért kiált.

– A műfordítói pályája a csuvas dalokkal kezdődött, de hogy jutott el a csuvasokhoz?

– Pécsen keresztül. Sokat hívtak a Pécsi Bordalfesztiválra: hoppmester voltam, bordalokat énekeltem. Már a tizenkettedik vagy a tizenharmadik fesztiválnál tartottunk, amikor kibújt belőlem a bohóc. Elképzeltem, mekkorát néznének a híres borászok, ha elkezdenék a bordalfesztiválon sördalokat énekelni, csak hogy a víz nehogy állott legyen. Na, nézzük csak, gondoltam, van-e a magyar népdalok között sördal?! Hát bizony csak imitt-amott egy-egy. Szerencsére jókor akadt meg a kezem a csuvas gyűjteménybe: Vikár László zenetudós és Bereczki Gábor nyelvész Chuvash folksongs című kötetét mondom. Angol nyelven jelent meg a könyv, de a végén ott állnak a dalok fonetikus leírásban és a magyar fordítással is. Szép szövegek ezek, és minden harmadik-negyedik - sördal. Na, ez kellett énnekem. Előbb csak tréfából fordítottam le egyet, aztán ízlett nagyon. Buda Ferenc is biztatott. Ezek a csuvas dalok különben sok magyar gyermeknek segítettek már, hogy saját régi stílusú népdalainktól ne idegenkedjenek. Itt a Kodály által egybe szerkesztett 140 csuvas dallamról beszélek, amit a magyar gyermekeknek szánt olvasógyakorlatul – „a magunk megismerésének mélyítéséért!”

– Vissza a magyar zene őstörténetéhez?!

–  Kodály Zoltán azt írta, hogy a csuvas dalokat böngészve itt is, ott is rokon hangokra lehet bukkanni. Amúgy 300 közös eredetű szavunkat tartja számon a nyelvtudomány. Csuvasia egybeesik Volgai Bolgárországgal, ahol Julianus még magyar ajkúakra bukkant, és ahol 30 körüli Madzsar, Modzsar, Mozsar helységnév a mi lábunk nyomát őrzi. Engem azonban mindezek felett legjobban az elveszett régi magyar sörkultúra izgatott. Aki egyébként ezügyben csuvas földre lép, jó helyen jár. De hát ez külön is érdekes téma, ezt már a Rokonok söre c. könyvemben és a Sördal c. Cd lemezen leírtam -daloltam.

– Pedig úgy tartják, a magyar boros nemzet. Sörrel még csak nem is koccintunk!

–A magyar ember, nomád pásztorsága idején, csak kereskedelem útján jutott borhoz. A sört viszont el tudta készíteni, kölesből, árpából, komlóból. De, visszatérve, tán legérdekesebb, hogy amikor a sörről énekel a csuvas, akkor a rokonait dicséri. Sőt, sördalnak nevezik azt is, amelyben a sör szó el sem hangzik. A rokonság – mint istenadta, ingyen biztosítási rendszer, melyhez ügynök sem kell – életünk legszebb adománya – tulajdonképpen erről szólnak ezek a dalok. És hogy enélkül kár élni! 2004. december 5-i népszavazás (életem egyik legsötétebb napja) után, ezekkel a dalokkal próbáltam mércét tenni magunk elé. Sörhabos, kedélyes, „egzotikus” csomagolásban, hogy legyen, aki meghallgassa. Szorító kötésnek szántam. Az egyik sördal azt mondja: „Két jó rokon összeül, háznak az a szépsége”.  Kérésemre megtanulták ezeket a dalokat erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi barátaim is. Jó nagy csapatot szerveztem, és akkoriban ezzel a műsorral nyargaltunk a térképen le-fel… Jó lenne a színházban is megmutatni!

A saját verseit mikor hallhatjuk? Műfordítóink többsége költő is!?

– Ének- és mesemondó vagyok, aki nem kerülhette meg a műfordítást. (Mint újabban, karantén óta, a filmezést.) Menetközben se lettem költő. Viszont Gyurkovics Tibor, költő épp ezért a „zenélő” műfordításért terjesztett föl, s adta is át az Alternatív Kossuth díjat, 2005-ben.

Az indiánok hogy kerültek a repertoárjába?

– Egy időben sokat voltam ott is, előadásokat tartottam, meséltem, tanítottam magyar népdalokat amerikaiaknak is. Az ún. amerikai kultúra - nem érdekelt soha, viszont az őslakosoké igen. Eljutottam hopi, lakota, varjú, omaha… indián rezervátumokba. A következő lépés akkor következett, mikor Vidnyánszky Attila meghívott ide a Nemzeti Színházba, és arra kért, vegyek részt a Csíksomlyói passióban…

– Innen hosszú lesz az út vissza az indiánokhoz!

–Nem annyira. Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói Passióba, úgy, hogy nem kellett bolondos komikus lelki alkatomtól megváljak. Persze kerestem a helyem. Ki is vagyok én itt, van-e magyarázat arra, hogy mibe is fogtam bele? Ki legyen az iránytűm, nekem, aki itt bolondozok a vérző kereszt tövében? Nagyjából akkor sikerült a helyemet megtalálni, szerepem bőrében egészen kinyújtózni, amikor újra felfedeztem Shakespeare udvari bolondjait, a betlehemes játékok mókás pásztorait és - az indiánok „szent bohócait”. Na, eljött az indiánok ideje. Egy idős varjú indián mondta: „A rezervátumban hullottunk, mint a legyek, ismeretlen betegség pusztított köztünk… nem volt mit ennünk, nem vadászhattunk, és nem jött a fejadag sem. Mi, akik túl éltük, a borókabogyónak és a szent bohócoknak köszönhettük, hogy megmaradtunk.” Egyik a testet, másik a lelket tartotta meg. A heyokák, a szent bohócok, amikor hideg volt, levetkőztek, úgy sétifikáltak a sátrak közt, amikor meleg, akkor vették fel három-négy bundát s úgy vacogtak. Ha a baj nagy volt, játékosan bolondoztak-tréfálkoztak, a lovat fordítva ülték meg, ha kicsit jobban mentek a dolgok, az orrukat lógatták. Amelyik patakba ilyenkor belenéztek, ecetté változott. Minden cselekedetük jelképes értelmű volt, figyelmeztetés: semmi sem biztos, lelked ne az anyagba, ne e világba kapaszkodjon. Az esőszertartás szent bohócai kísértetiesen hasonlítanak betlehemeseink bolondozó pásztoraira. De hát röviden erről sem könnyű beszélni.

– Az unokáknak mit szokott mesélni? Mit mond nekik, ha a ma népszerű, az iskolai, óvodai társaiktól hallott népszerű meséket kérik a nagypapától?

– Az unokák közt minden mesévé válik. Vadlibák vagyunk, repülünk, orromat megnyomják, kukás kocsi vagyok, ha a fülem meghúzzák, Zaza vagyok, aki semmit nem ért, mindent összekuszál, és mind az ötven orrát bele veri valamibe. Ezen jókat szoktak nevetni. Hol bábokkal, hol csak hangszínnel végig nyargalunk a létezés állati, növényi fokain. Játék közben, rajzolás közben is a mi kis mese világunkban élünk. Fűzzük, ragozzuk. Ha olvasnom kell nekik, olykor ostoba és csúnya könyveket is a kezembe nyomnak. Olyankor menetközben gyomlálom a fölösleges határozatlan névelőket, megváltoztatom a szórendet, igyekszem elviselhetővé kovácsolni a történetet. Aztán gyorsan népmesével, Arany Jánossal, Weöres Sándorral, Reich Károllyal, Gyulai Líviusszal igyekszem rendezni a kárt. Hanga unokám egyébként kitűnő óvodába jár. Szép meséket hall, szép dalokat tanul.

– A kortárs szerzők közül kik a kedvencei?

– Lázár Ervin meséit nagyon szeretem, Buda Ferenc fordításában kirgiz, kazah meséket.

– A saját vagy a gyerekkel kitalált meséket leírja? Lesznek majd ilyen kötetei is?

–Nem szoktam leírni, de különösen jó mondataikat igen. Valamikor, hogy ne én, hanem az örök éber Misike aludjon el, hintaverseket költöttem. Végtelen hosszúakat. A „Láncos hinta, vas palinta, dörren a flinta, nyílik a bicska, loccsan a tinta…” kezdetű pl. igen sikeres volt. Engem is ébren tartott.  Saját mesém a táncok kialakulásáról szóló, amit az Angyalfütty Cd-n örökítettem meg. Szeretem ezeket a teremtésmeséket, de a háryádákat is… Ezekből már gyerekkoromban megcsillantottam néhányat. Ha úgy éreztem, hogy a valóság csorbít az én kis történetemen, inkább elhagytam a valóságot. A többi gyerek szájtátva hallgatott, de amikor meglátták a szüleimet, rohantak hozzájuk. Azt akarták megtudni, valóban igaz-e, amit meséltem nekik. Én meg csak bosszankodtam: hogy lehetnek ilyen ostobák?! Azért mondtam, hogy ámuljanak, hogy jól essék nekik. Hát az esett jól nekem is! Ma is azt szeretem, mikor a felnőttek szeme kikerekedik, fejükből hulldogál a sok gond! És örülni tudnak, mint a gyermekek.

– Hazudós gyerek volt?

– Ha így esik jól, mondhatjuk így is. Épp ezt próbáltam magyarázni az előbb… Na akkor vegyük Hazug Pista bácsit, a nagymestert. Sosem hazudott. Akik hazugnak nevezték, nem vették észre, hogy vérbeli mesélő. A hazugság valami haszon érdekében ravaszul előadott igaztalan állítás. Ilyesmire soha nem lett volna képes… Amikor valaki fél lábon jött haza a háborúból, olyan házba, ami leégett, olyan asszonyhoz, aki másé lett, kérték a falubeliek, meséljen már, hol járt, mit csinált… és erre tréfás lehetetlenségekkel vidámítja a hallgatóságot – az nem bolond, és nem is hazug. Ilyesmit csak figyelmetlen ember mondhat. Van olyan bánat, amiről szemérmes ember már nem beszél. Helyette bolondozik! Így született a háryáda műfaj. A megvert sorsú emberek vigasza. Nem csak mulattatást, a lelkek felemelését is szolgálja a mese. Nem lehet eléggé megbecsülni.

– Több helyen beszélt már arról, hogy gyerekkorában nem volt televíziójuk, és most sincs.

– Édesapám a néphülyítés kétségbeejtően hatásos eszközének tartotta, többek közt ezért nem vett. Így viszont esti adás helyett mi magunk voltunk egymás számára a főműsor. A történetfűzést otthon tanultam, első iskolám a szüleim voltak.

Csak azért hoztam szóba a televíziót, mert a saját családját óvja tőle, és az időpont-egyeztetésnél az is kiderült, éppen filmet forgat. Hogy is van ez?!

– Akkor én is visszakérdezek. Hol van az ellentmondás? Televízióval egy fedél alatt élni és filmet készíteni – ez nekem két távoli dolog. A film műfajt szerettem mindig, és szüleim is kedvelték. El is mentünk egy-egy filmért moziba. Emlékszem Albertfalván a jegyszedő néni ébresztőórát tartott magasba, csörgetett, azzal jelezte, hogy szünet, menjünk ki az udvarra. A tévétől nem kell óvnom a családomat, már jó ideje ők óvnának meg engem. A tévére könnyű rászokni. A távoli, lenyűgöző jelenségek elterelik a figyelmet a tieidről, akikkel úgyis kevés időt töltesz. A főműsor idő akkor van, mikor végre együtt a család, és nem soká jön a vacsora, lefekvés. A test fáradt, a lélek még nyújtózna egyet. Szent idő. Ilyenkor kár a családfő lelkét figyelmét messzi háborúkkal elterelni. A vacsoraasztal a család utolsó menedéke, gyerekeknél pedig a lámpaoltás utáni szent fél óra. Vacsora után még a nagyot halló tatuskára is rá lehet kacsintani, lámpaoltás után a gyermek is elmondja végre, hogy „mi volt az iskolában”. Ezek az együttlét ajándékai. Hiánya a világ közérzetét is rongálja. A filmkészítés új szenvedélyem, bár volt előzménye, a néprajzi fotózás. Facebookra szoktam feldobni egyet-egyet. Karantén alatt indítottam útjára „Palackposta” címmel. Kb kétezer kis filmem vár arra, hogy összevágjuk.

 

– A magyar népmese napján Ridikül című műsorban szerepelt a televízióban. Akkor beszélt arról is, hogy Benedek Elek a saját lelkén átszűrve írta le az összegyűjtött népmeséket, és emiatt kritikát kapott néhány néprajzostól. András is átszűri a saját lelkén a történeteket. Ehhez mit szólnak a néprajzosok?

– Kerül néhány olyan néprajzos, aki elhív előadást tartani, műsort szervez. Nincs ütközés. A hiteles néprajzi gyűjtés csak akkor érvényes, ha szó szerint, változtatás nélkül történik. Itt van a néprajzos igazság. Az előttünk járók még nem épp így látták. Elek apó meseíró volt, aki hallott, olvasott meséket írt meg szája íze szerint. Időben! Így lett népszerű a mese a Kárpát-medencében. Hála szorgalmának és tehetségének. A szó szerinti lejegyzés nem mindig élvezetes, vagy nem mindenki számára. Hibák, szókeresések, homályok kerülnek bele. A kutatásnak természetesen ezzel együtt érvényes. Persze gyorsírással, fonográffal nagyot ugrott a kutatás. Én folyton csiszolom a meséimet, az ösztönöm működik így. Vannak biztató példáim. Dzsambul Dzsabajev, kazah akin (énekes, mesemondó) azt mondta: „Minden akin a maga araszával méri meg a hazáját.” Tehát ami dalokat meséket hallottál szülőföldeden széltébe-hosszába, azt mind igazítsd magadhoz, érezze mindenki, hogy ez így a tied.

– Nem fél attól, hogy a nyelvtörténészeket, a nyelvjáráskutatókat megzavarhatja, ha újrateremtve a meséket esetleg összekeveri a dialektusokat?

– Még eddig a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók se dobáltak meg semmivel. Nekem a nyelvjárások is élményekhez kötődnek. Nem könyvből tanultam a tájnyelvi szavakat, kifejezéseket. A kiejtés is úgy ragadt rám, hogy ahol jó énekesekre, jól beszélő emberekre találtam, ott sokat ültem. Aztán vissza is jártam, és én is megvendégeltem őket, barátságokat kötöttem. Ahogy a gyermek utánozza a felnőtteket, én is követtem a mintát. Ha eszembe jut egy történet vagy egy ének, amit valahol Gyergyóban vagy a Csíki-medencében hallottam, odabotlik a nyelvem is. Sok évem van ebben. Az édesapám 15-16 nyelven beszélt, fordított. Sokat mondta, ahány nyelvet tudsz, fiam, annyi ember vagy. Amikor eszembe jut és beszélek a lelkével, azzal próbálom vigasztalni, hogy félember talán már én se vagyok, szinte tudok néhány magyar dialektust…

– Az Isten bolondja II. címet adta az új színházi bemutatójának. Mesél, énekel és megmutat néhány jó fotót!

– Igen, énekes, mesemondó és képmutogató is leszek! Mint valamikor régen. Akkor még hurcoltam a súlyos diavetítőt. Most projektor vár a Kaszás Attila teremben, hibátlan technika. Nekem is öröm, sorba állítani, egybelátni a képeket, indián szent bohócoktól, angol, itáliai, portugál… udvari bolondokon át Hazug Pistáig, a minorita szerzetes Felícián testvérig, aki az ötvenes években nem misézhetett, ezért az evangéliumot vásárokban bábozta el. Belőle a történelem faragott istenbolondját. A képsorral szeretném Shakespeare igazát megmutatni: „A bolondság az egész világot bejárja, mindenütt fénylik, akár a nap.

Az eredeti írást itt olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022. január 17. 15:22

LÁTNI A SZAVAKAT MAGUNK ELŐTT

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

2019. január 22. 21:50

SZÍNPAD A VILÁG FELETT

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

2019. január 22. 21:45

A helyes orrtartás végett jó a mese

Bonczidai Éva cikke

2019. január 22. 21:37
  1   2   3   4   5  

Meseszerető

Demokrata (Fehérváry Krisztina)

- A televízióban nap mint nap találkozni olyan rajzfilmekkel, amelyek
gyerekeknek szólnak, azonban nagy részt felnőtteknek szóló filmek rajzolt
változatai, vagy pedig túlságosan is bugyuták. A mai meseirodalomban is
gyakori a szemét, illetve a rajzfilmek könyvváltozata. Milyen hatással
lehetnek ezek a gyerekekre?

- Nincs televízióm, nem tudom milyenek a sugárzott mesék, nem tudom hány jó
akad köztük. De nem is szeretnék több időt fordítani a "bugyutaság" alapos
megfigyelésére, az agyonsugárzott gyermek alapos vizsgálatára. Fiatalságom
egy része is arra ment rá, hogy mások eszmerendszerét és jobb esetben azok
hatásait kellett tanulmányoznom. Időrabló színjáték volt. A sajátom, amit
otthon kaptam, közben egy tapodtat se lépett előre. Szeretném végre
felépíteni azt a szellemi-lelki otthont, amelyben a gyermekeim is jól érzik
magukat. Amiben ki tudnak egyenesedni. Ahová messziről is visszatalálnak.
Ennek egyik látható jele többek közt a mesegyűjtés, mesemondás. Ha tévénk
nincs is, mint utazó, mint vendég, mint egykor óvodás gyermekek apja,
láttam én ilyen filmet "eleget"! Na hát így próbálok meg szembeötlő
hatásokat, jellegzetességeket felsorolni, azokat, amelyek a legjobban
bosszantottak, még ha sokszor áttételesen is. A hitvány nyelv.
Húrjaszakadt, repedezett hangszer ez, puha, nedves, mindig friss fából.
Legfeljebb egy tucat érzést képes kifejezni. Ezért lelket nyomorít. Lassan
csak hangutánzó szavakat használ. "Dojojojong, tsssss, vrongg", ennek már
nem csak jelzoi, ennek már igéi, névszói sincsenek. Túlzó arcrángásai
ragadósak, riasztó élmény a gyerekek arcán fölfedezni. Dédelgetett figurája
unalomig: a torz és az idióta. Evvel együtt színtelen. Ennek a nyelvnek
baja van a megértéssel is. Ez viszont önzővé tesz. Az ilyen alkotások
együtt képesek elhitetni, hogy az élet lapos, a küzdelem fölösleges.
Közönsége jó úton van afelé, hogy az önfeláldozó szeretet láttán dühbe
guruljon, hogy ne akarjon növekedni, hogy féljen az emberi nagyságtól,
Istentől. Persze a nagy botrány azért az az, ami mindezt jól megbonyolítja,
hogy vannak született jók. Akiket a civilizáció sem rongál. És vannak,
akiken a legbölcsebb és legigazabb szó sem képes segíteni. Se a
meseirodalom, se az irodalom, se a kultúra nem mindenható. A Mindenható a
mindenható. Ő egyedül. De azért azt is látnunk kell, hogy a fényért,
asszonyért küzdő királyfi minden időben népszerű, emberjavító példa. "Csak"
lehetőség, "csupán" segítő jó tanács, de annak kiváló. Átadható,
továbbadható. Tökéletes nyelvtanár. Nem szószátyár. Helyettesíteni, pótolni
lehetetlen. Ezrek, tízezrek, élők és holtak közös munkája. Százezrek
kacsintanak, gondolkoznak, sírnak benne. Időmunka. Mint a cseppkőbarlang,
türelmesen építkezik, befelé.
- Hogyan tudná elhelyezni a népmesét, Ön szerint milyen helyet foglal el a
mese a magyar kultúrában? Nélkülözhető a mese?

- Kár nem látni hazánk érintetlen, alig érintett természeti szépségeit. De
legalább ugyanekkora kár elkerülni a magyar szellem érintetlen vagy alig
érintett, természetes területeit is! Azokat, ahová csak megtörve jut el
például az idegen nyelvi gondolkodás. Ha póknak-bokornak tájvédelmi körzet
jár, miért ne járna a gondolatoknak, a ritkán használt, találó szavaknak? A
nyelvnek, tehát a lélek világának is van ökológiája, ahol minden érzékeny,
kiveszőfélben lévő, kiszorításra, védekezésre képtelen szócskára,
"szóegyedre" szükség van! Meséink java az én szememben: egy-egy "tájvédelmi
körzet". Érdemes barangolni benne, közel hajolni, megízlelni minden szavát,
szüneteibe beleszippantani. Ha valaki ezt a nyelvet beszéli, ezt érdemes
megismernie. Az idébb-odább rakható embert mindenesetre úgy kell nevelni,
hogy ezzel semmiképpen ne találkozzék. Megronthatja. Aki népmeséinket
szereti, egy kicsit már hazánkat is szereti.
- Ha egy gyerek életéből kimarad a mese, milyen következményekkel járhat?
- Rossz következményekkel. A "negatív" eredményeket azonban kedves
unszolásra se tudom számba venni.
- Mik a pozitívumok?
- Azt hiszem, ez is kifog rajtam. Nekem kevés híján a mese a mindenem.
Ilyesmi kérdésekre soha nem kerestem még választ. Semmi nem szorított rá.
Nekem fontosabb, hogy a mesét át tudjam adni elevenen. Hogy ő magáért
beszéljen. Többet dolgozik a mese énrajtam, mint én a mesén, így
szerződtünk. Azért megpróbálok felsorolni néhány "pozitívumot". A mesék,
főleg az úgynevezett "tündérmesék" küzdelmet és irgalmat, vitézséget és
becsületet tanítanak. Igazszerelemre készítenek. Vigaszt is nyújtanak. Jól
felépített, tömör és tartalmas beszédre nevelnek. Ha a végtelen éjszakákon,
és milliókon kipróbált népmesék kiforrott, tömörítő, képes gondolkozása
vérré válik, a lényegre törő és lélekismerő beszédnek nyújt védelmet. Nagy
szükség van rá ma, mikor sikeres az üres szó, a parádésan csomagolt üres beszéd.
- Milyen a közönség, kinek kell ma a mese?
- A mese természetes, veleszületett igénye mindenkinek. Nem hiszem lenne
olyan, aki ezt az igényt valaha is ne érezte volna! "Bár hajthatnám a fejem
valaki ölébe, bár ülhetnék a lábához, mondana valami olyasmit, hogy lássam
magam előtt!" Aki nem hallott "élőbe" mesét, olyan persze van elég! Magam
is találkozom ilyen emberekkel. Nem sűrűn, az igaz. Ők általában a
beterelt, vagy eltévedt közönség soraiból kerülnek ki. Kísérők, nem
érdeklődők. Kedves marslakóként fogadják a mesét. Ők kacagnak először. Na
nem a tréfákon, hanem a nagy ismeretlenségen! Az elbizonytalanodás nagyon
tud ám csiklandozni! Ilyenkor nem szabad megsértődni! A "híres
előadóművész" ilyenkor elveszti a csatát. Duzzogva elvonul, leszidja a
szervezőt, stb. Ilyenkor egy mozdulattal be is zárja magát a tájékozottak,
jól neveltek karcsú tornyába. Kimarad a jóból, a második, és a harmadik
hullámból, mikor a kacagás mosollyá, a mosoly pedig végre figyelemmé
szelídül. Pedig ilyenkor szerez "új közönséget". A tékozló fiúnak is idő
kell, hogy hazataláljon! Egyébként az őrlő asszony "magyar szimfóniája" is
így vívta ki a szépnek járó figyelmet! Fokozatosan. A velencei patrícius
család sarja, az átutazó Gellért püspök is előbb "kacag", aztán "mosolyog",
és csak ezek után jut el odáig, hogy figyelni tud a "különös dallamú"
énekre, a "magyarok szimfóniájára": "Zengésével arra késztet, hogy hagyjam
abba az olvasást" - mondja Gellért a forrás szerint. A hatszáz évvel
ezelőtti szerző is a kikacagásban, mosolyban, majd az odaadó figyelemben
látja a meggyőzés, meggyőzetés fokait. Mivel idehaza sokan átutazóként,
véletlenszerűen találkoznak "magyar szimfóniával", dalban is, szóban is,
érdemes fölvértezni magunkat sok-sok türelemmel. Sokszor megtérül.
- Nem túl fárasztó, idegőrlő ez a színpadi türelem?
- A folytonos, szakadatlan türelemgyakorlás gyötrelmes lehet. Ebbe hál
Istennek nincs részem. De volt már, hogy a mesét kellett előre küldenem. Azt
mondtam neki, "Menj, viaskodj! Te erősebb vagy nálam! Én most, engedd meg
barátom, leülök itt egy kicsit." És a szám mondta valahogy! Magától! Aztán
mikor láttam már, hogy az áldozat megtörtént, a sok szép gondolat, a sok
pontos szó lassan már betemeti az árkot, lassan kivívja a csöndet, a
kanalat-villát-mobiltelefont letették, a beszélgetést szépen abbahagyták,
akkor én is "föltápászkodtam", én is magamhoz tértem: "Jövök már, mese
barátom! Itt vagyok!" Akkor aztán belerázódtam egészen. Ilyenkor reggelig
tudnám mondani! Sok rendhagyó alkalmat tudok, amelyik jó, vagy még megfelel
a mesemondáshoz, de azért csönd nélkül nincs megértés. Legkevésbé az
elbizakodott ember tud figyelni, következésképp csöndbe maradni. "Találó
szótól az ökör is meghőköl" mondja egy közmondás - valamelyik török népé,
Buda Ferenc fordította - őértük azonban szinte kár minden szó. Jobb náluk a
részeg is. A mesélőnek különben olyan a zaj, mint gazdának a tolvaj. A szó
második, harmadik értelmét lopja el. Pedig ezért érdemes mesét mondani.
Aztán nagy tolvaj még az ajtónyitogatás is. Ez néha a fecsegőnél is
rosszabb. A csöndben, mint valami jó zsíros talajban, kihajt a szó. A
magvas. Aki másoknak is tartogat valami zenét, szót, hálás kell legyen a
csendért. Mint a festőművész a szép paszportuért, képkeretért,
kiállító teremért.
- Mindig úton van. Nehézség-e az utazás, az örökös találkozás új
emberekkel? Fárasztják-e a váratlan események?
- Megtörtént, hogy egyszer a kedves meghívók, szervező barátaim régi
Skodával jöttek értem a vonatállomásra. Beülök a hátulsó ülésre, hallgatom
mi újság, magam is mondogatok, de érzem, hogy valami nincs jól! Nedves az
ülés. Ez itt a legnagyobb újság, mondom magamnak! De nem is nedves, tocsog!
Viszket ám a fenekem! Mm! Nem is viszket! Mar! Fészkelődök, vakarom, hát a
nadrágomnak nincs ülepe! A jó öreg aksiból egy kis sav bugyogott elő, a
kárpit meg szépen felszívta! Na ebből jutott az én gyönge testecskémnek!
Pár perc volt még kezdésig, kaptam egy pulóvert, hamar a derekamra
kötöttem, úgy léptem fel. Szellős viselet. Mesemondó hordhatja! Egyébként
kevés holmival járok, s olyasmibe, hogy árkon-bokron, állófogadáson is
elmenjen, a vonaton is eldolhessek. Akárhol fölkelek, három perc alatt
indulásra kész vagyok. Van egy nagy fedeles ébresztőórám, olyan, mint
valami púderes doboz. Világít is. Idegen helyen azzal botorkászok.
Dünnyögve szoktam utazni, többnyire vonatfolyosón. Hol elhúzódnak, hol
mellém. A buszt kerülöm. A legtöbb sofőr, ha kiáradó jóindulatból is, ha
elalvás ellen is, gyakran kínozza az utasokat kedves rádióállomásaival.
Hálás vagyok, hogy olyan sokfelé vet a sors. Hogy a mesék és a dalok a
hátukra kapnak szépen, és ide- odacipelnek a térképen. Inkább frissít, mint
fáraszt. Bár néha azt gondolom, úton ér a halál. Anyósülésen eddig négyszer
álltam fejre. A sok szélvédőszilánk a tarkómon ment be, de még a zoknimba
is jutott. Az én félelmemet a kíváncsiság csökkenti, meg az új barátság
öröme. Egyszer, hogy repülőn rázkódva épp egy toronyfelhőbe fúródunk,
mondja a kapitány, hogy őt hogy hívják, és hogy üdvözöl minket itt fenn az
égen. A neve ismerős. Mondom a légikisasszonynak, legyen szíves mondja meg a
kapitánynak, hogy aztán szépen tegye le a felesége régi osztálytársát, mert
az már most egy merő görcs! Jön az üzenet: bár annyira oldódjak fel, hogy a
vezetőfülkéig eltántorogjak, bent aztán majd csak valahogy elmondok egy jó
mesét! Belépek, két pilóta, háttal a szélvédőnek! Nyugi, azt mondják, ez
magától megy! Meséljek csak, nyugodtan! Na. Így!
- Formálják a mesemondót, a mesét ezek az élmények, a sok találkozás?
- Élmények nélkül nincs mese. Azt hiszem, ha nem kóstoltad, vagy nem tudod
átérezni a más lények örömét és nyomorúságát, embertől hangyáig, főtől
fáig, nem lehetsz igazi mesemondó, fontos indulatok ezek a mesemondásban.
Olyan, mint a láva íze a borban.
- Mit jelent mesemondónak lenni?
- A mesemondó arra jó, hogy a meséket frissen tartsa. Új életet leheljen
beléjük. Olyan, mint a kincstárnok, számon tarja, ide- odarakosgatja őket,
egész életében köztük matat. Nem győz betelni velük. Fényesítgeti,
csiszolgatja őket. Újak után jár.

Elérhetőségek

Telefonszám:

06/1 / 221 8129
06/70/205 8925

email: berecz.andras@t-online.hu

facebook

YouTube


 
 
slideshow #2 slideshow #3 slideshow #4 slideshow #5
Magyar English
 

Berecz András ének- és mesemondó honlapja