Bejelentkezés
Cikkek

A bolondság fénye

A bolondság fénye

 Filip Gabriella beszélgetése a Nemzeti Színház Magazinjában
IX.évfolyam 4.szám 2021. december

Berecz András az életmentő bolondokról, a költői hazugságokról, az szent bohócokról és még néhány tudósról

Berecz Andrással nagyon jó beszélgetni, de a bemutatója előtt nem könnyű vele időpontot egyeztetni. Azt mondja, nagyon sok a dolga, a színházi premierrel kapcsolatos előkészületek mellett a filmforgatás is foglalkoztatja, az unokákra is vigyáznia kellene, számít rá a család. Ráadásul olyan sokszor elismételte már az élettörténetét, hogy hexameterben is el tudná mondani. Aztán kiderül, ez az időmértékes lehetőség csak képes beszéd, de jó ötletet adott ahhoz, hogy kezdjük a beszélgetést a költészettel, hiszen nem csak énekes, mesemondó, de műfordító is.

– Műfordításra a csuvas népdalok itthon alig ismert szépsége csábított. Az énekelhetőség, a ritmus, hangsúly felől közelítettem meg az eredeti formát, a szótagszám ehhez képest másodlagosnak bizonyult, az folyton változik. A játékossága tűnt volna el. Énekelni akartam a csuvas dalokat, ez indított műfordításra.

Kodály Zoltán az ifjú Weöres Sándort is hasonló szempontú műfordításra kérte. A mari (cseremisz) dalok fordításánál is az énekelhetőség volt a zeneszerző elsődleges szempontja. Kodály a zene felől közelítette meg – egyébként nem csak a fordítandó szövegeket – hanem az egész magyar költészetet. Kell hozzá lelki erő, hogy az ő tükrében meglássuk, milyen kócos, és jobb sorsra érdemes a magyar versforma! Évszázadok alatt mi minden mellett robogtak el lobogó lelkű, rest fülű költőink. „A zeneileg műveletlen költő nem tudja, és ezért nem is zavarja, hogy a versformákhoz külföldi dallamemlékek tapadnak. Magyar verset megzenésíteni olyan, mint hepehupás, homokbuckás talajon előre haladni.” Súlyos ítélet. Kodályt a magyar- és más népek dalainak alapos ismerete jogosította fel, hogy bíráskodjék. Verseink mai megzenésítői is, hogy eltávolodtak a magyar nyelv zenéjétől, ritmusától! Petyhüdt kuplék, levedlett formák gyűjtőhelye lett ez a műfaj. A magyar nyelv kerékbetörése mára megszokott, visszhangtalan esemény. Ott is, ahol főhelyre ültetését még semmilyen törvény nem tiltja, színházainkban. Költészetünk, de főleg az ezzel foglalkozó zeneszerzés ma is jó fülű, a magyar nyelvtől nem menekülő tehetségekért kiált.

– A műfordítói pályája a csuvas dalokkal kezdődött, de hogy jutott el a csuvasokhoz?

– Pécsen keresztül. Sokat hívtak a Pécsi Bordalfesztiválra: hoppmester voltam, bordalokat énekeltem. Már a tizenkettedik vagy a tizenharmadik fesztiválnál tartottunk, amikor kibújt belőlem a bohóc. Elképzeltem, mekkorát néznének a híres borászok, ha elkezdenék a bordalfesztiválon sördalokat énekelni, csak hogy a víz nehogy állott legyen. Na, nézzük csak, gondoltam, van-e a magyar népdalok között sördal?! Hát bizony csak imitt-amott egy-egy. Szerencsére jókor akadt meg a kezem a csuvas gyűjteménybe: Vikár László zenetudós és Bereczki Gábor nyelvész Chuvash folksongs című kötetét mondom. Angol nyelven jelent meg a könyv, de a végén ott állnak a dalok fonetikus leírásban és a magyar fordítással is. Szép szövegek ezek, és minden harmadik-negyedik - sördal. Na, ez kellett énnekem. Előbb csak tréfából fordítottam le egyet, aztán ízlett nagyon. Buda Ferenc is biztatott. Ezek a csuvas dalok különben sok magyar gyermeknek segítettek már, hogy saját régi stílusú népdalainktól ne idegenkedjenek. Itt a Kodály által egybe szerkesztett 140 csuvas dallamról beszélek, amit a magyar gyermekeknek szánt olvasógyakorlatul – „a magunk megismerésének mélyítéséért!”

– Vissza a magyar zene őstörténetéhez?!

–  Kodály Zoltán azt írta, hogy a csuvas dalokat böngészve itt is, ott is rokon hangokra lehet bukkanni. Amúgy 300 közös eredetű szavunkat tartja számon a nyelvtudomány. Csuvasia egybeesik Volgai Bolgárországgal, ahol Julianus még magyar ajkúakra bukkant, és ahol 30 körüli Madzsar, Modzsar, Mozsar helységnév a mi lábunk nyomát őrzi. Engem azonban mindezek felett legjobban az elveszett régi magyar sörkultúra izgatott. Aki egyébként ezügyben csuvas földre lép, jó helyen jár. De hát ez külön is érdekes téma, ezt már a Rokonok söre c. könyvemben és a Sördal c. Cd lemezen leírtam -daloltam.

– Pedig úgy tartják, a magyar boros nemzet. Sörrel még csak nem is koccintunk!

–A magyar ember, nomád pásztorsága idején, csak kereskedelem útján jutott borhoz. A sört viszont el tudta készíteni, kölesből, árpából, komlóból. De, visszatérve, tán legérdekesebb, hogy amikor a sörről énekel a csuvas, akkor a rokonait dicséri. Sőt, sördalnak nevezik azt is, amelyben a sör szó el sem hangzik. A rokonság – mint istenadta, ingyen biztosítási rendszer, melyhez ügynök sem kell – életünk legszebb adománya – tulajdonképpen erről szólnak ezek a dalok. És hogy enélkül kár élni! 2004. december 5-i népszavazás (életem egyik legsötétebb napja) után, ezekkel a dalokkal próbáltam mércét tenni magunk elé. Sörhabos, kedélyes, „egzotikus” csomagolásban, hogy legyen, aki meghallgassa. Szorító kötésnek szántam. Az egyik sördal azt mondja: „Két jó rokon összeül, háznak az a szépsége”.  Kérésemre megtanulták ezeket a dalokat erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi barátaim is. Jó nagy csapatot szerveztem, és akkoriban ezzel a műsorral nyargaltunk a térképen le-fel… Jó lenne a színházban is megmutatni!

A saját verseit mikor hallhatjuk? Műfordítóink többsége költő is!?

– Ének- és mesemondó vagyok, aki nem kerülhette meg a műfordítást. (Mint újabban, karantén óta, a filmezést.) Menetközben se lettem költő. Viszont Gyurkovics Tibor, költő épp ezért a „zenélő” műfordításért terjesztett föl, s adta is át az Alternatív Kossuth díjat, 2005-ben.

Az indiánok hogy kerültek a repertoárjába?

– Egy időben sokat voltam ott is, előadásokat tartottam, meséltem, tanítottam magyar népdalokat amerikaiaknak is. Az ún. amerikai kultúra - nem érdekelt soha, viszont az őslakosoké igen. Eljutottam hopi, lakota, varjú, omaha… indián rezervátumokba. A következő lépés akkor következett, mikor Vidnyánszky Attila meghívott ide a Nemzeti Színházba, és arra kért, vegyek részt a Csíksomlyói passióban…

– Innen hosszú lesz az út vissza az indiánokhoz!

–Nem annyira. Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói Passióba, úgy, hogy nem kellett bolondos komikus lelki alkatomtól megváljak. Persze kerestem a helyem. Ki is vagyok én itt, van-e magyarázat arra, hogy mibe is fogtam bele? Ki legyen az iránytűm, nekem, aki itt bolondozok a vérző kereszt tövében? Nagyjából akkor sikerült a helyemet megtalálni, szerepem bőrében egészen kinyújtózni, amikor újra felfedeztem Shakespeare udvari bolondjait, a betlehemes játékok mókás pásztorait és - az indiánok „szent bohócait”. Na, eljött az indiánok ideje. Egy idős varjú indián mondta: „A rezervátumban hullottunk, mint a legyek, ismeretlen betegség pusztított köztünk… nem volt mit ennünk, nem vadászhattunk, és nem jött a fejadag sem. Mi, akik túl éltük, a borókabogyónak és a szent bohócoknak köszönhettük, hogy megmaradtunk.” Egyik a testet, másik a lelket tartotta meg. A heyokák, a szent bohócok, amikor hideg volt, levetkőztek, úgy sétifikáltak a sátrak közt, amikor meleg, akkor vették fel három-négy bundát s úgy vacogtak. Ha a baj nagy volt, játékosan bolondoztak-tréfálkoztak, a lovat fordítva ülték meg, ha kicsit jobban mentek a dolgok, az orrukat lógatták. Amelyik patakba ilyenkor belenéztek, ecetté változott. Minden cselekedetük jelképes értelmű volt, figyelmeztetés: semmi sem biztos, lelked ne az anyagba, ne e világba kapaszkodjon. Az esőszertartás szent bohócai kísértetiesen hasonlítanak betlehemeseink bolondozó pásztoraira. De hát röviden erről sem könnyű beszélni.

– Az unokáknak mit szokott mesélni? Mit mond nekik, ha a ma népszerű, az iskolai, óvodai társaiktól hallott népszerű meséket kérik a nagypapától?

– Az unokák közt minden mesévé válik. Vadlibák vagyunk, repülünk, orromat megnyomják, kukás kocsi vagyok, ha a fülem meghúzzák, Zaza vagyok, aki semmit nem ért, mindent összekuszál, és mind az ötven orrát bele veri valamibe. Ezen jókat szoktak nevetni. Hol bábokkal, hol csak hangszínnel végig nyargalunk a létezés állati, növényi fokain. Játék közben, rajzolás közben is a mi kis mese világunkban élünk. Fűzzük, ragozzuk. Ha olvasnom kell nekik, olykor ostoba és csúnya könyveket is a kezembe nyomnak. Olyankor menetközben gyomlálom a fölösleges határozatlan névelőket, megváltoztatom a szórendet, igyekszem elviselhetővé kovácsolni a történetet. Aztán gyorsan népmesével, Arany Jánossal, Weöres Sándorral, Reich Károllyal, Gyulai Líviusszal igyekszem rendezni a kárt. Hanga unokám egyébként kitűnő óvodába jár. Szép meséket hall, szép dalokat tanul.

– A kortárs szerzők közül kik a kedvencei?

– Lázár Ervin meséit nagyon szeretem, Buda Ferenc fordításában kirgiz, kazah meséket.

– A saját vagy a gyerekkel kitalált meséket leírja? Lesznek majd ilyen kötetei is?

–Nem szoktam leírni, de különösen jó mondataikat igen. Valamikor, hogy ne én, hanem az örök éber Misike aludjon el, hintaverseket költöttem. Végtelen hosszúakat. A „Láncos hinta, vas palinta, dörren a flinta, nyílik a bicska, loccsan a tinta…” kezdetű pl. igen sikeres volt. Engem is ébren tartott.  Saját mesém a táncok kialakulásáról szóló, amit az Angyalfütty Cd-n örökítettem meg. Szeretem ezeket a teremtésmeséket, de a háryádákat is… Ezekből már gyerekkoromban megcsillantottam néhányat. Ha úgy éreztem, hogy a valóság csorbít az én kis történetemen, inkább elhagytam a valóságot. A többi gyerek szájtátva hallgatott, de amikor meglátták a szüleimet, rohantak hozzájuk. Azt akarták megtudni, valóban igaz-e, amit meséltem nekik. Én meg csak bosszankodtam: hogy lehetnek ilyen ostobák?! Azért mondtam, hogy ámuljanak, hogy jól essék nekik. Hát az esett jól nekem is! Ma is azt szeretem, mikor a felnőttek szeme kikerekedik, fejükből hulldogál a sok gond! És örülni tudnak, mint a gyermekek.

– Hazudós gyerek volt?

– Ha így esik jól, mondhatjuk így is. Épp ezt próbáltam magyarázni az előbb… Na akkor vegyük Hazug Pista bácsit, a nagymestert. Sosem hazudott. Akik hazugnak nevezték, nem vették észre, hogy vérbeli mesélő. A hazugság valami haszon érdekében ravaszul előadott igaztalan állítás. Ilyesmire soha nem lett volna képes… Amikor valaki fél lábon jött haza a háborúból, olyan házba, ami leégett, olyan asszonyhoz, aki másé lett, kérték a falubeliek, meséljen már, hol járt, mit csinált… és erre tréfás lehetetlenségekkel vidámítja a hallgatóságot – az nem bolond, és nem is hazug. Ilyesmit csak figyelmetlen ember mondhat. Van olyan bánat, amiről szemérmes ember már nem beszél. Helyette bolondozik! Így született a háryáda műfaj. A megvert sorsú emberek vigasza. Nem csak mulattatást, a lelkek felemelését is szolgálja a mese. Nem lehet eléggé megbecsülni.

– Több helyen beszélt már arról, hogy gyerekkorában nem volt televíziójuk, és most sincs.

– Édesapám a néphülyítés kétségbeejtően hatásos eszközének tartotta, többek közt ezért nem vett. Így viszont esti adás helyett mi magunk voltunk egymás számára a főműsor. A történetfűzést otthon tanultam, első iskolám a szüleim voltak.

Csak azért hoztam szóba a televíziót, mert a saját családját óvja tőle, és az időpont-egyeztetésnél az is kiderült, éppen filmet forgat. Hogy is van ez?!

– Akkor én is visszakérdezek. Hol van az ellentmondás? Televízióval egy fedél alatt élni és filmet készíteni – ez nekem két távoli dolog. A film műfajt szerettem mindig, és szüleim is kedvelték. El is mentünk egy-egy filmért moziba. Emlékszem Albertfalván a jegyszedő néni ébresztőórát tartott magasba, csörgetett, azzal jelezte, hogy szünet, menjünk ki az udvarra. A tévétől nem kell óvnom a családomat, már jó ideje ők óvnának meg engem. A tévére könnyű rászokni. A távoli, lenyűgöző jelenségek elterelik a figyelmet a tieidről, akikkel úgyis kevés időt töltesz. A főműsor idő akkor van, mikor végre együtt a család, és nem soká jön a vacsora, lefekvés. A test fáradt, a lélek még nyújtózna egyet. Szent idő. Ilyenkor kár a családfő lelkét figyelmét messzi háborúkkal elterelni. A vacsoraasztal a család utolsó menedéke, gyerekeknél pedig a lámpaoltás utáni szent fél óra. Vacsora után még a nagyot halló tatuskára is rá lehet kacsintani, lámpaoltás után a gyermek is elmondja végre, hogy „mi volt az iskolában”. Ezek az együttlét ajándékai. Hiánya a világ közérzetét is rongálja. A filmkészítés új szenvedélyem, bár volt előzménye, a néprajzi fotózás. Facebookra szoktam feldobni egyet-egyet. Karantén alatt indítottam útjára „Palackposta” címmel. Kb kétezer kis filmem vár arra, hogy összevágjuk.

 

– A magyar népmese napján Ridikül című műsorban szerepelt a televízióban. Akkor beszélt arról is, hogy Benedek Elek a saját lelkén átszűrve írta le az összegyűjtött népmeséket, és emiatt kritikát kapott néhány néprajzostól. András is átszűri a saját lelkén a történeteket. Ehhez mit szólnak a néprajzosok?

– Kerül néhány olyan néprajzos, aki elhív előadást tartani, műsort szervez. Nincs ütközés. A hiteles néprajzi gyűjtés csak akkor érvényes, ha szó szerint, változtatás nélkül történik. Itt van a néprajzos igazság. Az előttünk járók még nem épp így látták. Elek apó meseíró volt, aki hallott, olvasott meséket írt meg szája íze szerint. Időben! Így lett népszerű a mese a Kárpát-medencében. Hála szorgalmának és tehetségének. A szó szerinti lejegyzés nem mindig élvezetes, vagy nem mindenki számára. Hibák, szókeresések, homályok kerülnek bele. A kutatásnak természetesen ezzel együtt érvényes. Persze gyorsírással, fonográffal nagyot ugrott a kutatás. Én folyton csiszolom a meséimet, az ösztönöm működik így. Vannak biztató példáim. Dzsambul Dzsabajev, kazah akin (énekes, mesemondó) azt mondta: „Minden akin a maga araszával méri meg a hazáját.” Tehát ami dalokat meséket hallottál szülőföldeden széltébe-hosszába, azt mind igazítsd magadhoz, érezze mindenki, hogy ez így a tied.

– Nem fél attól, hogy a nyelvtörténészeket, a nyelvjáráskutatókat megzavarhatja, ha újrateremtve a meséket esetleg összekeveri a dialektusokat?

– Még eddig a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók se dobáltak meg semmivel. Nekem a nyelvjárások is élményekhez kötődnek. Nem könyvből tanultam a tájnyelvi szavakat, kifejezéseket. A kiejtés is úgy ragadt rám, hogy ahol jó énekesekre, jól beszélő emberekre találtam, ott sokat ültem. Aztán vissza is jártam, és én is megvendégeltem őket, barátságokat kötöttem. Ahogy a gyermek utánozza a felnőtteket, én is követtem a mintát. Ha eszembe jut egy történet vagy egy ének, amit valahol Gyergyóban vagy a Csíki-medencében hallottam, odabotlik a nyelvem is. Sok évem van ebben. Az édesapám 15-16 nyelven beszélt, fordított. Sokat mondta, ahány nyelvet tudsz, fiam, annyi ember vagy. Amikor eszembe jut és beszélek a lelkével, azzal próbálom vigasztalni, hogy félember talán már én se vagyok, szinte tudok néhány magyar dialektust…

– Az Isten bolondja II. címet adta az új színházi bemutatójának. Mesél, énekel és megmutat néhány jó fotót!

– Igen, énekes, mesemondó és képmutogató is leszek! Mint valamikor régen. Akkor még hurcoltam a súlyos diavetítőt. Most projektor vár a Kaszás Attila teremben, hibátlan technika. Nekem is öröm, sorba állítani, egybelátni a képeket, indián szent bohócoktól, angol, itáliai, portugál… udvari bolondokon át Hazug Pistáig, a minorita szerzetes Felícián testvérig, aki az ötvenes években nem misézhetett, ezért az evangéliumot vásárokban bábozta el. Belőle a történelem faragott istenbolondját. A képsorral szeretném Shakespeare igazát megmutatni: „A bolondság az egész világot bejárja, mindenütt fénylik, akár a nap.

Az eredeti írást itt olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022. január 17. 15:22

LÁTNI A SZAVAKAT MAGUNK ELŐTT

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

2019. január 22. 21:50

SZÍNPAD A VILÁG FELETT

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

2019. január 22. 21:45

A helyes orrtartás végett jó a mese

Bonczidai Éva cikke

2019. január 22. 21:37
  1   2   3   4   5  

mandiner

MANDINER 2019. augusztus 21.

 

Beszélgetés Szilvay Gergely-jel

 

Látom, agyonjegyzetelte és összefirkálta Shakespeare-t. Egy népmesemondó miért foglalkozik ennyit Shakespeare-rel?

Amiért népdalénekesként mesemondással is foglalkozom. Szembejött, izgalomban tart. A Nemzeti Színház meghívott, vegyek részt a Csíksomlyói passióban, és így életemben először színházi előadás része lettem. Először húzódoztam, mert nem tudtam magam elképzelni színészként, és komoly emberként sem. Vidnyánszky Attila, rendező, mindkét teher alól felmentett. Ezzel persze meg is lepett. Azt mondta, nem kell szerepet játszak, nem kell szöveget tanuljak, magamat vihetem a színpadra. Mászkálhatok is - „vándor” leszek. Hozzak szép, régi egyházi énekeket a csíki, gyimesi, moldvai területről, és meséljek, ahogy ízlik, a derűmet meg ne nyirbáljam. Mert én leszek az ellenpont. Ellenpont! Hopp, ez persze nagyon tetszett! Se akasztott ember, se ellenpont eddig nem voltam még. Új szaga volt az ügynek. Azt mondta, a közönséget folyamatosan nem lehet nyomás alatt tartani, jó ritmusban oldani kell, hadd lélegezzen fel, hadd mosolyogjon. Ilyenkor védtelen, s ilyenkor lehet elevenen találni. Szerinte rendes királygyilkosság a színpadon szószátyár, részeg kapuőr nélkül tiszta lehetetlenség. Shakespeare tudta, hogy mikor a színpadon okos ember okoskodik, az emberek elalusznak, esetleg dühbe gurulnak. Az alvó közönség igazi ellensége minden színpadi műnek, és minden művészet, amely altat, ellensége a közönségnek. Föl kell izgatni azt az áldott publikumot, hát arra vágyik! Ha elzsibbad, csukva a füle, oda a sok szép gondolat! A nehezen szerzett, és árván maradt igazságnak is vére hull! Felissza a deszka. Az okosság legcélravezetőbb hangneme a bolondosság. Erre Shakespeare – de tán minden valamire való színpadi ember – legalább kínjában rá kellett jöjjön. A londoni közönség például híres nagy alvó, nagy fecsegő, és dióropogtató volt. Ez utóbbiak általában a földszinten álló, kispénzűek voltak. A dióropogtatást mindig a tréfás, bolondos részeknél hagyták abba. Falstaff antihős monológjai például nevezetesen ilyen pillanatok voltak. Az se véletlen, hogy a játékra, tréfára különben is hajlamos Haydn az egyik lassú tételébe üstdobot illesztett be igen jól időzítve. Ébresztésnek szánta, siker koronázta. Shakespeare udvari bolondjainak, illetve magának az írónak a vidámsága, bolondossága is üstdob… és persze még sok minden más. Azt a sokszor átlátszó, andalító emberjavító gondolatot, amit különben nehézkesen az emberek fejére olvasnál, játékosan emészthetővé, sőt kívánatossá alakíthatod.

 

Akkor tehát az énekes mesemondót és gyűjtőt a színház sodorta Shakespeare karjaiba?

Igen, a színház, a Csíksomlyói passió sodort a Vihar, Hamlet, Lear király… Shakespeare tanár úr karjaiba. Shakespeare sziporkázó bolondjai az életből, gyűjtéseimből már ismerősek voltak. Hazug Pista bácsi, Barát Jóska, Gál Sanyi bácsi... Amit pl. Kosztolányi csodafordításában Rómeó mond Mercutionak, érvényes volt az ő művészetükre is. Itt van: „Az én élcem csak az álcám, mellyel takaródzom, vagy a pálcám, mellyel megfenyítelek, vagy – ha úgy teszik – a tálcám, melyen átnyújtom neked az igazságot.” Olyan, sokszor bolondnak bélyegzett emberektől tanultam legkedvesebb meséimet, tréfáimat, akik a közösség igazát nehéz időkben tréfásan tudták kimondani. A nehezen viselhető, elhallgatott valóságot tették elviselhetőbbé.  Tréfáikkal a közösség becsületét is mentették. A nagy romlásban, az ötvenes évek Romániájában… rabságban ezek a gúnyos kis beszédek a szabadság szentjánosbogárkái voltak. Hatalmat kigúnyoló, egyáltalán nem vicces meséiken olyan volt a könnyed hangvétel, mint korsón a szép színes, csillogó máz. Hát, ugye, ha nem fest rá semmi virágot, madarat az a fazekas, a vásárból - fordulhat vissza. Hiába kitűnő az anyaga, nem törik el, falhoz vághatod, akkor is megmarad, valami még kell, mert különben rá se néznek a piacon.

 

A színészet mégis más műfaj, mint a mesemondás. Szokták mondani, hogy nem jó, ha egy színész kezd el népmesét mondani, mert úgy hangsúlyoz és olyan gesztikulációt visz bele, amit nem szabad.

Az, hogy mit szabad, mit nem szabad, nehéz kérdés. A mesemondás gyakoribb helyszínei a legföljebb százfős termek, a színészeké innen följebb. Erősítés nélkül légy bensőséges, úgy, hogy messze hátul is hallják, ez más iskola. Az általam kedvelt mesemondás öntörvényű, vagy soktörvényű... Ha az egyszer megindul, már szolgája vagyok. Valami szellem vezeti. Olykor én is meglepődök, merre. Aztán mikor már a megszokás kezd szellem lenni, félre teszem a mesét. A szereplők tulajdonságai állandók, a fontos állomások is szilárdan helyükön maradnak, de ahol „kívánja”, megcifrázom, eljátszom a történettel, a szereplők megjelenítésével. A játék behúzza a közönséget, sőt a mesemondót is a mesébe. Önkívületi állapot. Hazagondoló, mászkáló emberek „lefegyverezéséhez” ez szinte elengedhetetlen. A színházban ez a rögtönzött játék a szöveggel ritkább. A szójátékot a színpadi játék pótolja. A színpadi játék egyébként a mesemondók körébe is kezdett begyűrűzni. „Interaktivizálódott”. Ez nem az én műfajom. Én azt szeretem, ha pusztán a szavakban jelenik meg minden játék.  Hazug Pista bácsi mondta: „Ha egy szót a lábad elé gurittok, te a lábadot kapd fel, me’ ha nem, üti el!” Ez a lábra veszélyes szó az én ideám. A szó ereje jobban megmutatkozik, ha semmivel nem segítem meg. Menjen hadba ő. Villogjon, mint a kard, kaszabolja le a közömbösséget, a lelki fáradtságot, tespedtséget, kételkedést. Kaszálja le a nagy bozótot, ami a lelkeket takarja. Ami a színpad és a publikum közt újra-újra nő. Hogy eljusson oda, amit odavaló szépnek, jónak, igaznak tartok. A színészeket is megkísérti, úgy tudom, a rögtönzés. De még mielőtt ők is mesemondókká „vedlenének”, jön a rendező, s rendet vág. Gágyor Péter, Komáromban élő, felvidéki író-rendező (a Mandiner állandó publicistájától – a szerk.) mesélte: hogy az igazán jó rendező sűrűn megnézi darabját, ha lehet, minden előadást, mert a darab hamar önálló életet kezd élni. Ahol jobban tapsolnak, azt a részt ösztönösen hizlalni kezdi a színész, s azt se bánja, ha ez az egésznek a rovására megy. Ő mindig lecsapott az ilyenekre. A kertész is tudja, hogy a nyesés jót tesz a fának. Ő ott volt mindig, nyeste-vágta, hogy soha ne sérüljön az egész darab. Ezt a jelenséget a szerző éppen Hamlet szájára adta. A szöveg olyan szenvedélyes, hogy itt Hamlet alakjából maga az író, a darabot féltő színházi rendező ugrik ki. „No, meg aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon többet, mint írva van neki, mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen, ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata is forog fenn.”

 

Ez puritanizmus? Miért ez az „igénytelenség”?

Talán a nyelv, a szép magyar szó tisztelete. Ha képen kiemelsz valakit, semleges háttér elé helyezed. Akkor vonja egészen magára a figyelmet. Két hetente kihal egy nyelv a világból. A miénk is már jó ideje más nyelvekből merítve frissül. Alkalmazkodása egyben összehúzódás, folyamatos zsugorodás. Az eredetiség, az alkalmas oltóanyag félreesőbb, kevésbé civilizált vidékeken virágzik még ma is, de tekintélye meg van tépázva. Az iránta érdeklődőt jobb esetben megfurcsálják. A „Sinka-ének” cd-albumomhoz bihariasan beszélő gyermekeket kerestem. Arany János szülővárosában, a tanítónénik azt mondták: „Itt mi úgy beszílünk, mint a pesti rádiaó, és ha valamék puja falusiassan beszíl, azt mán tesszük is ki szípen a folyosaóra! Hadd fázzík, hadd gondolkozzík!” Ha e vacogó, folyósaóbeli nyelvünk szépségeihez már a helyieknek sincs antennájuk, a médiákban uralkodó kultúraosztogató nyelvnek hogy legyen? A gazda még birtokolja, de már szégyelli. Ennek az én puritanizmusnak talán ez a jelenség a felhajtó ereje. „Mit tehet arról a drága hegy, ha kincseit belőle nem szedik, mit tehet róla a magyar nyelv is, ha fiai őtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják?” – ezt a Bécsben vitézkedő Bessenyei György már a XVIII. században megírta. Ez a nehézség ma is nehézségünk. Csak még jobban. A népmese, a mese műfaj ezen segít valamicskét, abba ringatom magam.

 

Arisztotelészről sem a mesemondás jut eszünkbe, mégis egy egész műsort csinált az ő nevével. Hogy talált rá Arisztotelészre?

A zenén keresztül. Két festőművész, Giorgione és Tiziano volt a nyomravezető. Egyik az ösztönös és a művelt zene (kollektív- és magasművészet) találkozását, és kapcsolatát, másik ezek küzdelmét festette meg. Egyiken bársonyruhás lantos - rongyos furulyást tanít. A másikon fényes Apollón lantja győz a satyros sípja felett. És ahogyan a győztes Apollón megnyúzza a vesztest, a vesztes satyros üdvözül. Szenvedése az önfeláldozó művészet dicsérete. A sokjelentésű képek mögött Arisztotelész Poétikája sejlik föl.

 

Ebből a sejtésből, felfedezésből hogy lesz műsor?

Úgy éreztem, mindez elmesélhető, kedvemre való. De hogy néz ki a zenéről szóló ógörög mese görög népzene nélkül?! Kezdtem görög népdalok után kutatni, s találtam is bőven nekem valót. A legrégebbi 1905-ös felvétel, Isztambulban vették fel, kisázsiai görögök énekelnek rajta. Természetesen hangszeres muzyikákat is beiktattunk a műsorba, Borbély Mihály, Szabó Dániel, Smuk Tomi segítségével. Appelshoffer János és István fiam pedig szép férfitáncokat tanultak meg. Így a dalok, mesék azóta tánccal is kiegészültek. Ebből született a „Síp és lant” című műsor.

Tehát az európai műveltség egyik gyökerét, a görög műveltséget vittük színpadra, amit az iskolában untam, felnőtt fejjel megszerettem. Az talán még érdekes, hogy a kiejtésben, fordításban milyen különös segítséget kaptam. Barátaim kérték, hogy egy moldvai csángó fiúnak szerezzek valami munkát, s hát mondom, a kerítésem igazán lefesthetné. Kérdezem, miközben festeget, honnan jöttél, hát Külsőrekecsinből. Mondom, én ott jártam, dalokat gyűjtögettem. S most honnan jössz? Leszbosz szigetéről! – azt mondja. Ott voltam tizenöt évet. Hát az ügyes csángó legény utolért egy leszboszi marathonfutó leánykát, és gyönyörű családot alapított! Úgy tud görögül, mint magyarul.

 

Időszerűnek érezte?

Igen, menetközben azt is észrevettem, hogy ez nem csak érdekes, hanem időszerű is. Európa átalakul, értékei fakulóban. Az én ösztönös kétségeim, meg sem fogalmazott kérdéseim is biztos ott vannak a témaválasztásban, hogy lássuk, ér-e még valamit európainak lenni, mi az, hogy Európa, s mit tudott adni a görögség Európának, ami most is hasznos, erőt és derűt ad. Mit sikerült összehozni ezeknek a sétálgató, gyümölcsevő, halpusztító, okos-tréfás, csillagvizsgáló embereknek. Ez volt a dolog mögött.

 

És ér-e még valamit, európainak lenni?

Igen. Különös műveltség a miénk, sok szép helyezést kapott már ezen a szép földrészen. Majd minden sikeresebb gondolatunk, rajongásunk ehhez a földhöz, a Kárpát medencéhez kötődik. Amíg európaiságomat nem éreztem veszélyben, inkább kazakokkal, kirgizekkel, vagy idébb, tatárokkal, csuvasokkal foglalkoztam. Most viszont, hogy érzem az európaiság gyengülését, próbálok rendet vágni a fejemben, a szívemben. Ki vagyok, mi közöm ehhez. A kereszténység, magyarság, görög és latin műveltség vajon elég-e bennem. Nem szalasztottam-e el, amire apáink olyan büszkék voltak, az európai magyar öntudatot. Édesapám tizenvalahány nyelvet tudott s fordított, de az alapot, a latint trágyás szekéren is tanulta. És ifjan. Elődeink a mi életünket mérlegelve döntöttek, hogy ez a legjobb hely. Hát valahogy ebbe belé kéne helyezkedjünk.

 

Ha a csillagos égen látható görög mitológia az összeurópai műveltséget jelképezi, ugyanazon csillagos ég magyar történetei pedig a partikulárisat – Nagy Medve és Göncöl-szekér –, milyen viszonyban vannak egymással?

Úgy tűnik, hogy azért Eurázsia mesekincse nagyrésze egyforma. Szinte ugyanaz, ugyanazok az alaptörténetek hullámzanak oda és vissza. Afrikában, Dél-Amerikában más minden, más az ábécéje. A görög mitológia alaptörténeteit úgy tudom elmondani, mint magyar mesét: Hermész leleményessége a mi népmeséink legkedvesebb figuráit idézi. Hermész viselt dolgaira a székely ember is felkapja a fejét, hogy né, ez ha nem egyeb, ez csíki gyermek! S ha Hazug Pista meséit mondanám egy ógörögnek, az is azt mondaná, hogy állj meg ember, nó, ez a Pista nem peloponésszoszi-e? A minden helyzetben derűs és okos ember – Lúdas Matyi, Háry János – népszerű figura mindenhol. Az volt, az lesz mindig.

 

Mintha lenne egy feszültség a fogalmi gondolkodás – filozófia – és a képi-mítikus-történeti gondolkodás között. Jézus is példabeszédeket mondott, ha tetszik, sztorizott. Mintha ez hatásosabb és népszerűbb lenne a Kant-féle Tiszta ész kritikájánál.

Ha az ember fogalmi gondolkodásba sodródik, a kocka el van vetve, minden szavadat tisztáznod kell. Azt azonban tudnod érdemes, hogy amíg szépen szőrözöl, elmegy a hallgatóság.  Míg a fogalmi gondolkozás kerülgeti a témát - mint macska a forró tejet - a példázat már elevenig hatol. A precíz ember sokszor kimeríti a színtelen ember fogalmát. A történetbe ágyazott megfigyelés, jótanács barátságosabb és megjegyezhetőbb. De ne bántsuk a filozófiát, se a jogtudományt, ez is mind elemi szükség. Aki borzasztó komolyan veszi önmagát, könnyen unalmassá válik. Viszont aki a végső igazságról lemondva hasonlatokba tudja tömöríteni mondandóját, az igen! Ő a felfedezés, a felismerés örömét meghagyja a közönségnek. Ketten találkozunk, a közönség és én, elindulunk egymás felé, az előttem járók megfigyeléseit, indulatait képekbe csomagolom, mint a karácsonyi ajándékot, örüljön már a szép dobozkának is, szalagnak is, bontsa ki magának. Mért bontsam ki neki? Helyezkedjen belé a történetbe, önfeledten! Kopogtasson be ő, érezze a történetben kedves vendégnek magát!  A jó mese magához szelídíti a közönséget.

 

Gyűjt még a Kárpát-medencében is, máshol is?

Magyart folyamatosan, mindig találok valamit, ami érdekes. Volt egy másfél-két évem, amikor foglalkoztam a Kárpátok pásztorságával, s tanultam, ruszin, szlovák, román, szerb népdalokat is. Román kolindákat is ültettem át magyar nyelvre. Most egyelőre álmomban is régi görög felvételek sercegnek. Még észak-amerikai indiánokkal is foglalkoztam, szép pentaton dallamokkal. Kinti fellépéseim során több rezervátumba is elsodródtam. Érdekelt a sorsuk. A washingtoni Kongresszusi Könyvtárban találkoztam egy Molnár Basa Enikő nevű hölggyel, aki az indián archívumot kezelte, s fonográfhengerekről másolt át kazettára jó néhány, 1896-ban gyűjtött gyönyörű dallamot. A puszta rokonszenv, a sorsközösség is vonzerő. Erdélyi szászokra pl. egy fénykép láttán kezdtem sokat gondolni. A képen egy román nénike áll a tyúkól előtt, köznapos ruhában, használt köténykében, arcán a neheztelés és az értetlenség: miért is készül ez a kép. A tyúkól két szárnyú ajtaja a már gazdátlan öreg szász templomtorony óralapja. Számai szép római számok, az óra mutatója helyén a rigli, a vaspöcök. Az „mutatja” az időt. Azt, mikor elforgatják az óra járásával egyezőleg, az ajtó kinyílik, jöhetnek a tyúkocskák. Az alapító közösség elmenekült, kihalt, jöttek mások, s hogy mi szent, mi nem, nem ismerik fel. Mert nem az övék.

 

Vannak-e kedvenc mesemondói?

Abból nincs annyi, mint meséből… Aki tán legnagyobb hatással volt rám, Hazug Pista bácsi, és még gyergyóalfali Barát Jóska. Jártam Kárpátalján, Forgolányba, Kádár Endréhez, ő is kitűnő volt. Aztán ott volt a salomvári Gál Sanyi bácsi, az erdész, akit a zalaegerszegi kórházban az orvosok minden kórtermen végighurcoltak, azt mondták ő a legjobb inekció. Nagykunságban, édesanyám vidékén, Tomajmonostorán jártam egy idős csürhéskanász emberhez, aki a torkát kínzó daganat miatt már csak suttogva mesélt, majd mikor már ez se ment, kis, kockás füzetbe írta le nekem a meséit. Jól beszélő emberből, hál’ isten sokat tudok.

 

Miben más ma mesét mondani, mint anno nekik?

Az én mesemondásom többnyire változó közönség előtt zajlik, ők állandó közönségnek meséltek. Az enyém könnyebbség, mert annyira megfrissülni nem tudok, hogy mindig ugyanazoknak jókedvűen, szorongás nélkül mondjam. Régen a „tsalókák”, tréfacsináló mesemondók, akik általában diákok, katonák vagy mesteremberek voltak, udvarról udvarra jártak, s a mókával kenyeret is kerestek. Házaltak a tudományukkal. Kicsit én is így vagyok. De Hazug Pista bácsiék egy helybe ültek, és nagyjából ugyanannak a közönségnek mondták. Mondjuk, az ő közönségük ugyanazt a mesét többször is szívesen meghallgatta, bele is szóltak olykor.

 

Van olyan, hogy magyar mese?

A magyar mesében sok a humor, incselkedik a sorssal, józan marad örökké, ragaszkodik az épeszűséghez. A magyar mesékre sejtésem szerint ez például jellemző. A mesemondó finom iróniája: nem ragadtatja el magát sohasem, nem ömleng. Ki tud kacsintani, játékos. Olyan, mint a tánca, mértéktartó – amire a más népek nagyobb időt szánnak, azt a magyar néhány szóval elintézi. Felsorolásokat nem viszi túlzásba, főhősét nem magasztalja egekig, hálálkodásokat kurtán intézi el… Hú azért ezek elég durva általánosságok! Ha több nép meséjét ismerném, s alaposabban, könnyebben szólnék.

 

Értik a magyar mesét külföldön, nem veszik el az íze a fordítás miatt?

Hát valamit mindenesetre nagyon szeretnek. Egyszer svéd család látott vendégül. Minden bolondságomat megkacagták, meg is barátkoztunk, negyed nap mondom nekik tréfásan, na holnap hazamegyek, lássuk, megismer-e a feleségem. Megállt a levegő, néztek egymásra, hogy ki segítsen a kedves magyar vendég szívszorító gondján. Na mondom, itt baj van. A családfő erőt vett magán, és megkérdezte, mikor is jöttem én el otthonról. Mondom: már lassan négy teljes napja. Hát András – válaszol –, az én unokám Peruban él, fél éves korában látott engem utoljára, másfél éves lesz, mikor megint látni fog. Ő engem nem fog megismerni, de a maga felesége meg fogja ismerni magát, mikor hazamegy! Semmit se búsuljon! Hát négy nap alatt ő engem nem fog elfelejteni! Na, akkor mérlegre tettem minden korábbi tréfámat. Vajon mit értettek belőlem? Az Elbától keletre egy-egy szónak két értelme is van, a Királyhágótól keletre három-négy. A világban nem azonos a szavak foghatósága, a szavak jelentése adott helyzetben talányos, és vannak népek, akik ezt szeretik, fejlesztik, s vannak népek, akiket ez zavar, bosszant, vagy csak nem tudnak vele mit kezdeni. Nekik a szójátékra már nem maradt idejük, fantáziájuk, nyelvi leleményük beszűkült. Ilyen tájakon pl. ha „szőr ellenében simogatsz”, piszkálódva, csipkelődve kedveskedsz, még meg is haragszanak rád. Erdélyi ember örök problémája Pesten. Játékos kedves szókra durva, mogorva válasz érkezik. Az ilyen játékos észjárás szemében tiszta nyomorúság, mikor valaki még a szót ki sem ejti, már csuklóból hadonász, macskakörmöket rajzol a levegőbe, hogy ő azt most csak tréfásan fogja mondani, ő azt nem úgy fogja érteni. Szemöldökével is segít neked, egész testével jelzi, hogy nehogy komolyan vedd. Az amerikai filmek egyébként a világ elszürkítésében sokat segítettek. Tévénk sose volt, de édesanyám, a piacról hazajövet mindig le tudta utánozni az új filmek ragadós arcrángásait, tőlünk idegen mozdulatait. A százértelmű szavak közt kiválóan virágzik a művészet, a költészet, a mese; az egy-értelműekben a gazdaság, a tudomány. Csuda, mikor a kettő találkozik. Az is ritka, hogy svájci bankban jó mesemondók teremjenek.

 

Kiből lesz a jó mesemondó?

Egy görög mese szerint abból, akinek semmije nem volt, aztán lett neki, s aztán azt is apránkint elveszíti. Abból lesz jó mesemondó, aki anyanyelvét birtokolja, szakadatlanul tanulni tud, s másokat meghallgatni. Abból, aki alig várja, hogy mesélhessen. Legnagyobb elismerése pedig az, ha egy közösség, egy nép magára ismer főhőseiben, meséiben.

 

Van, aki idejét múltnak, fölöslegesnek tartja a paraszti kultúrával való bíbelődést. Erről hogyan gondolkozik?

Nem lehetsz prófétája mindenkinek. Hiába mondod, hogy a falu műveltségében egyetemes műveltséget találtál, költői és az egész világ előtt érvényes gondolatokat. És nem csak te, hanem olyanok, mint Kodály, Bartók, Muszorgszkij, Sztravinszkij, Tamási Áron, Sütő András, Ajtmatov… A magyar nyelv sok szép különlegessége, eredetisége idegeneknek is feltűnik, s aki nem tántorodik el nehézségeitől – általában rajongani szokott érte. A posztinternacionalizmus haragudni szokott már az „eredeti” szóra is. Hamar homlokodra süti: „műparaszt”, régebben: „narodnyik”… Engem, mikor más népek fiaival találkozom – főleg népzenei eseményeken - nem az izgat, hogy az egész világra rázuhanó amerikai popkultúrából milyen kunkori forgácsot, elszáradt gallyacskát kapott el, hanem hogy nagyapja dunnyogásából mit értett meg. Az ostobaság, értéktelenség egyetlen esélye a nagy hangerő. Meggyőződtem róla: más népeknek is örömöt tudok szerezni azzal, ami jellemzően a miénk. Szabad lelkünk nem szereti, ha meghódítják, de a szívünk igen! A szív alig várja, hogy végre valaki meghódítsa. Így van berendezve. A magyar dal, a magyar mese sok szívet meghódított már.

 

 

A magyarországi „népi demokrácia” is kidolgozott néhány stratégiát az „eredetiség” megszégyenítésére, lebontására.

Igen, ne felejtsük el, hogy Gábor Andor miként hozta létre a Lúdas Matyit! Hazajött Moszkvából, s feladata az volt, hogy a kisgazdákat minden eszközzel alázzák meg, s mielőbb töröljék el a föld színéről. Ezért a Lúdas Matyiban tulajdonképpen a magyar falusi emberre jellemző tulajdonságokat pókhasú gonoszfejű démonokra, mint valami máglyára hajítandó kiszebábukra húzták rá – rajzokon és szövegekben. A későbbi rádiókabarék erre rétegződtek rá. Itt már nem is a nagygazda, hanem a falusi ember volt a célpont. A tájnyelv, a viselet, az eredetiség minden jele gúny tárgya lett, melyen idővel már a falu maga is kacagni kezdett. Itt a falusi ember a bunkóság, a hülyeség, az elmaradottság jelképe lett. Holott például az ő dalai emelték világ színpadára a magyar zenét.

 

Régen a mesét felnőtteknek mondták, ma gyerekeknek olvassák fel – hacsaknem a tévében nézik. Fel lehet éleszteni a mesemondást?

Igen, fel lehet. Mostanában éppen ez történik. A mese sokáig volt büntetésben. Olykor ma is a hazugsággal cserélik fel. Úgy látszik, újra eljött az ideje. Kezdi méltó helyét elfoglalni.

 

Mennyi idő alatt mond el legrövidebben és leghosszabban egy népmesét?

Mesét mondani olyan nagyon röviden nem lehet, mert kézen kell fogni a közönséget és elvezetni valahova, hogy felejtse el tán még önmagát is, aztán rá lehet térni a lényegre. Vannak persze kurta mesék, rövid példabeszédszerűek. Leghosszabban? Nagyjából másfél – két óra. Kádár Endre, a kárpátaljai mesemondó árokba mesélte a közönségét, azt volt neki a legnagyobb trófeája. Jöttek más faluból az aratók, és addig mondta nekik, hogy mind mellé ültek, ledőltek, belealudtak. Hajnalban a harmatverte társaságot ő ébresztette boldogan, büszkén. Na, ha ezt én megcsinálnám, baj volna, engem többet nem hívnának el. Maros megyében működött a vén Kurcsi Minya, őt azért tartottak el saját keserves kis keresetükből a favágók, hogy mikor a munka után hazamentek, meséljen, ringassa őket álomba. Ahogy illik, meseszóval. A test elfárad, de a lélek még nyújtózna egyet. S hát legyen hova.

 

Mit szól, amikor arról hall híreket, hogy új meséket gyártanak két királyfival vagy két királylánnyal?

Szeretném, ha a gyerekek nem találkoznának ilyesmivel.

 

Mond egy mesezáró formulát?

Piros alma hullt az én jobb kezembe, háromfele vágtam. Egy legyen azé, aki a mesémet meghallgatta, egy azé, aki meghallotta, egy pedig legyen mindahányunké.

 

Az eredeti cikk: itt

Elérhetőségek

Telefonszám:

06/1 / 221 8129
06/70/205 8925

email: berecz.andras@t-online.hu

facebook

YouTube


 
 
slideshow #2 slideshow #3 slideshow #4 slideshow #5
Magyar English
 

Berecz András ének- és mesemondó honlapja