Bejelentkezés
Cikkek

A bolondság fénye

A bolondság fénye

 Filip Gabriella beszélgetése a Nemzeti Színház Magazinjában
IX.évfolyam 4.szám 2021. december

Berecz András az életmentő bolondokról, a költői hazugságokról, az szent bohócokról és még néhány tudósról

Berecz Andrással nagyon jó beszélgetni, de a bemutatója előtt nem könnyű vele időpontot egyeztetni. Azt mondja, nagyon sok a dolga, a színházi premierrel kapcsolatos előkészületek mellett a filmforgatás is foglalkoztatja, az unokákra is vigyáznia kellene, számít rá a család. Ráadásul olyan sokszor elismételte már az élettörténetét, hogy hexameterben is el tudná mondani. Aztán kiderül, ez az időmértékes lehetőség csak képes beszéd, de jó ötletet adott ahhoz, hogy kezdjük a beszélgetést a költészettel, hiszen nem csak énekes, mesemondó, de műfordító is.

– Műfordításra a csuvas népdalok itthon alig ismert szépsége csábított. Az énekelhetőség, a ritmus, hangsúly felől közelítettem meg az eredeti formát, a szótagszám ehhez képest másodlagosnak bizonyult, az folyton változik. A játékossága tűnt volna el. Énekelni akartam a csuvas dalokat, ez indított műfordításra.

Kodály Zoltán az ifjú Weöres Sándort is hasonló szempontú műfordításra kérte. A mari (cseremisz) dalok fordításánál is az énekelhetőség volt a zeneszerző elsődleges szempontja. Kodály a zene felől közelítette meg – egyébként nem csak a fordítandó szövegeket – hanem az egész magyar költészetet. Kell hozzá lelki erő, hogy az ő tükrében meglássuk, milyen kócos, és jobb sorsra érdemes a magyar versforma! Évszázadok alatt mi minden mellett robogtak el lobogó lelkű, rest fülű költőink. „A zeneileg műveletlen költő nem tudja, és ezért nem is zavarja, hogy a versformákhoz külföldi dallamemlékek tapadnak. Magyar verset megzenésíteni olyan, mint hepehupás, homokbuckás talajon előre haladni.” Súlyos ítélet. Kodályt a magyar- és más népek dalainak alapos ismerete jogosította fel, hogy bíráskodjék. Verseink mai megzenésítői is, hogy eltávolodtak a magyar nyelv zenéjétől, ritmusától! Petyhüdt kuplék, levedlett formák gyűjtőhelye lett ez a műfaj. A magyar nyelv kerékbetörése mára megszokott, visszhangtalan esemény. Ott is, ahol főhelyre ültetését még semmilyen törvény nem tiltja, színházainkban. Költészetünk, de főleg az ezzel foglalkozó zeneszerzés ma is jó fülű, a magyar nyelvtől nem menekülő tehetségekért kiált.

– A műfordítói pályája a csuvas dalokkal kezdődött, de hogy jutott el a csuvasokhoz?

– Pécsen keresztül. Sokat hívtak a Pécsi Bordalfesztiválra: hoppmester voltam, bordalokat énekeltem. Már a tizenkettedik vagy a tizenharmadik fesztiválnál tartottunk, amikor kibújt belőlem a bohóc. Elképzeltem, mekkorát néznének a híres borászok, ha elkezdenék a bordalfesztiválon sördalokat énekelni, csak hogy a víz nehogy állott legyen. Na, nézzük csak, gondoltam, van-e a magyar népdalok között sördal?! Hát bizony csak imitt-amott egy-egy. Szerencsére jókor akadt meg a kezem a csuvas gyűjteménybe: Vikár László zenetudós és Bereczki Gábor nyelvész Chuvash folksongs című kötetét mondom. Angol nyelven jelent meg a könyv, de a végén ott állnak a dalok fonetikus leírásban és a magyar fordítással is. Szép szövegek ezek, és minden harmadik-negyedik - sördal. Na, ez kellett énnekem. Előbb csak tréfából fordítottam le egyet, aztán ízlett nagyon. Buda Ferenc is biztatott. Ezek a csuvas dalok különben sok magyar gyermeknek segítettek már, hogy saját régi stílusú népdalainktól ne idegenkedjenek. Itt a Kodály által egybe szerkesztett 140 csuvas dallamról beszélek, amit a magyar gyermekeknek szánt olvasógyakorlatul – „a magunk megismerésének mélyítéséért!”

– Vissza a magyar zene őstörténetéhez?!

–  Kodály Zoltán azt írta, hogy a csuvas dalokat böngészve itt is, ott is rokon hangokra lehet bukkanni. Amúgy 300 közös eredetű szavunkat tartja számon a nyelvtudomány. Csuvasia egybeesik Volgai Bolgárországgal, ahol Julianus még magyar ajkúakra bukkant, és ahol 30 körüli Madzsar, Modzsar, Mozsar helységnév a mi lábunk nyomát őrzi. Engem azonban mindezek felett legjobban az elveszett régi magyar sörkultúra izgatott. Aki egyébként ezügyben csuvas földre lép, jó helyen jár. De hát ez külön is érdekes téma, ezt már a Rokonok söre c. könyvemben és a Sördal c. Cd lemezen leírtam -daloltam.

– Pedig úgy tartják, a magyar boros nemzet. Sörrel még csak nem is koccintunk!

–A magyar ember, nomád pásztorsága idején, csak kereskedelem útján jutott borhoz. A sört viszont el tudta készíteni, kölesből, árpából, komlóból. De, visszatérve, tán legérdekesebb, hogy amikor a sörről énekel a csuvas, akkor a rokonait dicséri. Sőt, sördalnak nevezik azt is, amelyben a sör szó el sem hangzik. A rokonság – mint istenadta, ingyen biztosítási rendszer, melyhez ügynök sem kell – életünk legszebb adománya – tulajdonképpen erről szólnak ezek a dalok. És hogy enélkül kár élni! 2004. december 5-i népszavazás (életem egyik legsötétebb napja) után, ezekkel a dalokkal próbáltam mércét tenni magunk elé. Sörhabos, kedélyes, „egzotikus” csomagolásban, hogy legyen, aki meghallgassa. Szorító kötésnek szántam. Az egyik sördal azt mondja: „Két jó rokon összeül, háznak az a szépsége”.  Kérésemre megtanulták ezeket a dalokat erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi barátaim is. Jó nagy csapatot szerveztem, és akkoriban ezzel a műsorral nyargaltunk a térképen le-fel… Jó lenne a színházban is megmutatni!

A saját verseit mikor hallhatjuk? Műfordítóink többsége költő is!?

– Ének- és mesemondó vagyok, aki nem kerülhette meg a műfordítást. (Mint újabban, karantén óta, a filmezést.) Menetközben se lettem költő. Viszont Gyurkovics Tibor, költő épp ezért a „zenélő” műfordításért terjesztett föl, s adta is át az Alternatív Kossuth díjat, 2005-ben.

Az indiánok hogy kerültek a repertoárjába?

– Egy időben sokat voltam ott is, előadásokat tartottam, meséltem, tanítottam magyar népdalokat amerikaiaknak is. Az ún. amerikai kultúra - nem érdekelt soha, viszont az őslakosoké igen. Eljutottam hopi, lakota, varjú, omaha… indián rezervátumokba. A következő lépés akkor következett, mikor Vidnyánszky Attila meghívott ide a Nemzeti Színházba, és arra kért, vegyek részt a Csíksomlyói passióban…

– Innen hosszú lesz az út vissza az indiánokhoz!

–Nem annyira. Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói Passióba, úgy, hogy nem kellett bolondos komikus lelki alkatomtól megváljak. Persze kerestem a helyem. Ki is vagyok én itt, van-e magyarázat arra, hogy mibe is fogtam bele? Ki legyen az iránytűm, nekem, aki itt bolondozok a vérző kereszt tövében? Nagyjából akkor sikerült a helyemet megtalálni, szerepem bőrében egészen kinyújtózni, amikor újra felfedeztem Shakespeare udvari bolondjait, a betlehemes játékok mókás pásztorait és - az indiánok „szent bohócait”. Na, eljött az indiánok ideje. Egy idős varjú indián mondta: „A rezervátumban hullottunk, mint a legyek, ismeretlen betegség pusztított köztünk… nem volt mit ennünk, nem vadászhattunk, és nem jött a fejadag sem. Mi, akik túl éltük, a borókabogyónak és a szent bohócoknak köszönhettük, hogy megmaradtunk.” Egyik a testet, másik a lelket tartotta meg. A heyokák, a szent bohócok, amikor hideg volt, levetkőztek, úgy sétifikáltak a sátrak közt, amikor meleg, akkor vették fel három-négy bundát s úgy vacogtak. Ha a baj nagy volt, játékosan bolondoztak-tréfálkoztak, a lovat fordítva ülték meg, ha kicsit jobban mentek a dolgok, az orrukat lógatták. Amelyik patakba ilyenkor belenéztek, ecetté változott. Minden cselekedetük jelképes értelmű volt, figyelmeztetés: semmi sem biztos, lelked ne az anyagba, ne e világba kapaszkodjon. Az esőszertartás szent bohócai kísértetiesen hasonlítanak betlehemeseink bolondozó pásztoraira. De hát röviden erről sem könnyű beszélni.

– Az unokáknak mit szokott mesélni? Mit mond nekik, ha a ma népszerű, az iskolai, óvodai társaiktól hallott népszerű meséket kérik a nagypapától?

– Az unokák közt minden mesévé válik. Vadlibák vagyunk, repülünk, orromat megnyomják, kukás kocsi vagyok, ha a fülem meghúzzák, Zaza vagyok, aki semmit nem ért, mindent összekuszál, és mind az ötven orrát bele veri valamibe. Ezen jókat szoktak nevetni. Hol bábokkal, hol csak hangszínnel végig nyargalunk a létezés állati, növényi fokain. Játék közben, rajzolás közben is a mi kis mese világunkban élünk. Fűzzük, ragozzuk. Ha olvasnom kell nekik, olykor ostoba és csúnya könyveket is a kezembe nyomnak. Olyankor menetközben gyomlálom a fölösleges határozatlan névelőket, megváltoztatom a szórendet, igyekszem elviselhetővé kovácsolni a történetet. Aztán gyorsan népmesével, Arany Jánossal, Weöres Sándorral, Reich Károllyal, Gyulai Líviusszal igyekszem rendezni a kárt. Hanga unokám egyébként kitűnő óvodába jár. Szép meséket hall, szép dalokat tanul.

– A kortárs szerzők közül kik a kedvencei?

– Lázár Ervin meséit nagyon szeretem, Buda Ferenc fordításában kirgiz, kazah meséket.

– A saját vagy a gyerekkel kitalált meséket leírja? Lesznek majd ilyen kötetei is?

–Nem szoktam leírni, de különösen jó mondataikat igen. Valamikor, hogy ne én, hanem az örök éber Misike aludjon el, hintaverseket költöttem. Végtelen hosszúakat. A „Láncos hinta, vas palinta, dörren a flinta, nyílik a bicska, loccsan a tinta…” kezdetű pl. igen sikeres volt. Engem is ébren tartott.  Saját mesém a táncok kialakulásáról szóló, amit az Angyalfütty Cd-n örökítettem meg. Szeretem ezeket a teremtésmeséket, de a háryádákat is… Ezekből már gyerekkoromban megcsillantottam néhányat. Ha úgy éreztem, hogy a valóság csorbít az én kis történetemen, inkább elhagytam a valóságot. A többi gyerek szájtátva hallgatott, de amikor meglátták a szüleimet, rohantak hozzájuk. Azt akarták megtudni, valóban igaz-e, amit meséltem nekik. Én meg csak bosszankodtam: hogy lehetnek ilyen ostobák?! Azért mondtam, hogy ámuljanak, hogy jól essék nekik. Hát az esett jól nekem is! Ma is azt szeretem, mikor a felnőttek szeme kikerekedik, fejükből hulldogál a sok gond! És örülni tudnak, mint a gyermekek.

– Hazudós gyerek volt?

– Ha így esik jól, mondhatjuk így is. Épp ezt próbáltam magyarázni az előbb… Na akkor vegyük Hazug Pista bácsit, a nagymestert. Sosem hazudott. Akik hazugnak nevezték, nem vették észre, hogy vérbeli mesélő. A hazugság valami haszon érdekében ravaszul előadott igaztalan állítás. Ilyesmire soha nem lett volna képes… Amikor valaki fél lábon jött haza a háborúból, olyan házba, ami leégett, olyan asszonyhoz, aki másé lett, kérték a falubeliek, meséljen már, hol járt, mit csinált… és erre tréfás lehetetlenségekkel vidámítja a hallgatóságot – az nem bolond, és nem is hazug. Ilyesmit csak figyelmetlen ember mondhat. Van olyan bánat, amiről szemérmes ember már nem beszél. Helyette bolondozik! Így született a háryáda műfaj. A megvert sorsú emberek vigasza. Nem csak mulattatást, a lelkek felemelését is szolgálja a mese. Nem lehet eléggé megbecsülni.

– Több helyen beszélt már arról, hogy gyerekkorában nem volt televíziójuk, és most sincs.

– Édesapám a néphülyítés kétségbeejtően hatásos eszközének tartotta, többek közt ezért nem vett. Így viszont esti adás helyett mi magunk voltunk egymás számára a főműsor. A történetfűzést otthon tanultam, első iskolám a szüleim voltak.

Csak azért hoztam szóba a televíziót, mert a saját családját óvja tőle, és az időpont-egyeztetésnél az is kiderült, éppen filmet forgat. Hogy is van ez?!

– Akkor én is visszakérdezek. Hol van az ellentmondás? Televízióval egy fedél alatt élni és filmet készíteni – ez nekem két távoli dolog. A film műfajt szerettem mindig, és szüleim is kedvelték. El is mentünk egy-egy filmért moziba. Emlékszem Albertfalván a jegyszedő néni ébresztőórát tartott magasba, csörgetett, azzal jelezte, hogy szünet, menjünk ki az udvarra. A tévétől nem kell óvnom a családomat, már jó ideje ők óvnának meg engem. A tévére könnyű rászokni. A távoli, lenyűgöző jelenségek elterelik a figyelmet a tieidről, akikkel úgyis kevés időt töltesz. A főműsor idő akkor van, mikor végre együtt a család, és nem soká jön a vacsora, lefekvés. A test fáradt, a lélek még nyújtózna egyet. Szent idő. Ilyenkor kár a családfő lelkét figyelmét messzi háborúkkal elterelni. A vacsoraasztal a család utolsó menedéke, gyerekeknél pedig a lámpaoltás utáni szent fél óra. Vacsora után még a nagyot halló tatuskára is rá lehet kacsintani, lámpaoltás után a gyermek is elmondja végre, hogy „mi volt az iskolában”. Ezek az együttlét ajándékai. Hiánya a világ közérzetét is rongálja. A filmkészítés új szenvedélyem, bár volt előzménye, a néprajzi fotózás. Facebookra szoktam feldobni egyet-egyet. Karantén alatt indítottam útjára „Palackposta” címmel. Kb kétezer kis filmem vár arra, hogy összevágjuk.

 

– A magyar népmese napján Ridikül című műsorban szerepelt a televízióban. Akkor beszélt arról is, hogy Benedek Elek a saját lelkén átszűrve írta le az összegyűjtött népmeséket, és emiatt kritikát kapott néhány néprajzostól. András is átszűri a saját lelkén a történeteket. Ehhez mit szólnak a néprajzosok?

– Kerül néhány olyan néprajzos, aki elhív előadást tartani, műsort szervez. Nincs ütközés. A hiteles néprajzi gyűjtés csak akkor érvényes, ha szó szerint, változtatás nélkül történik. Itt van a néprajzos igazság. Az előttünk járók még nem épp így látták. Elek apó meseíró volt, aki hallott, olvasott meséket írt meg szája íze szerint. Időben! Így lett népszerű a mese a Kárpát-medencében. Hála szorgalmának és tehetségének. A szó szerinti lejegyzés nem mindig élvezetes, vagy nem mindenki számára. Hibák, szókeresések, homályok kerülnek bele. A kutatásnak természetesen ezzel együtt érvényes. Persze gyorsírással, fonográffal nagyot ugrott a kutatás. Én folyton csiszolom a meséimet, az ösztönöm működik így. Vannak biztató példáim. Dzsambul Dzsabajev, kazah akin (énekes, mesemondó) azt mondta: „Minden akin a maga araszával méri meg a hazáját.” Tehát ami dalokat meséket hallottál szülőföldeden széltébe-hosszába, azt mind igazítsd magadhoz, érezze mindenki, hogy ez így a tied.

– Nem fél attól, hogy a nyelvtörténészeket, a nyelvjáráskutatókat megzavarhatja, ha újrateremtve a meséket esetleg összekeveri a dialektusokat?

– Még eddig a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók se dobáltak meg semmivel. Nekem a nyelvjárások is élményekhez kötődnek. Nem könyvből tanultam a tájnyelvi szavakat, kifejezéseket. A kiejtés is úgy ragadt rám, hogy ahol jó énekesekre, jól beszélő emberekre találtam, ott sokat ültem. Aztán vissza is jártam, és én is megvendégeltem őket, barátságokat kötöttem. Ahogy a gyermek utánozza a felnőtteket, én is követtem a mintát. Ha eszembe jut egy történet vagy egy ének, amit valahol Gyergyóban vagy a Csíki-medencében hallottam, odabotlik a nyelvem is. Sok évem van ebben. Az édesapám 15-16 nyelven beszélt, fordított. Sokat mondta, ahány nyelvet tudsz, fiam, annyi ember vagy. Amikor eszembe jut és beszélek a lelkével, azzal próbálom vigasztalni, hogy félember talán már én se vagyok, szinte tudok néhány magyar dialektust…

– Az Isten bolondja II. címet adta az új színházi bemutatójának. Mesél, énekel és megmutat néhány jó fotót!

– Igen, énekes, mesemondó és képmutogató is leszek! Mint valamikor régen. Akkor még hurcoltam a súlyos diavetítőt. Most projektor vár a Kaszás Attila teremben, hibátlan technika. Nekem is öröm, sorba állítani, egybelátni a képeket, indián szent bohócoktól, angol, itáliai, portugál… udvari bolondokon át Hazug Pistáig, a minorita szerzetes Felícián testvérig, aki az ötvenes években nem misézhetett, ezért az evangéliumot vásárokban bábozta el. Belőle a történelem faragott istenbolondját. A képsorral szeretném Shakespeare igazát megmutatni: „A bolondság az egész világot bejárja, mindenütt fénylik, akár a nap.

Az eredeti írást itt olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022. január 17. 15:22

LÁTNI A SZAVAKAT MAGUNK ELŐTT

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

2019. január 22. 21:50

SZÍNPAD A VILÁG FELETT

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

2019. január 22. 21:45

A helyes orrtartás végett jó a mese

Bonczidai Éva cikke

2019. január 22. 21:37
  1   2   3   4   5  

KAVICSBÓL LETT SZEGLETKŐ

Beszélgetés Borzák Tiborral

Szabad föld újság 2017.

 

 

Néha meg kell állni a rohanásban és hallgatni a természet hangjait. Neki ez is megadatik. Erdélyi gyűjtőútjai során olyan élményekkel gazdagodott, melyek kijelölték számára az utat. Most hatvanéves születésnapi koncertjére készül. A Kossuth-díjas Berecz András ének- és mesemondóval találkoztunk.

 

 

Közeledik a hatvanadik születésnapja. Műsorának címe: „Ha vagyunk – legyünk!” Honnan származik ez a bölcselet?

– Madarász Gyuri bácsitól. Gyergyóremetén kerestem fel pár éve. Hallgattam, közben ittuk a pálinkát. Amikor a fél pohár pálinkát is már csak „legeltem”, megharagudott és így próbált az élethez kedvet csinálni, vagyis ahhoz, hogy a szíverősítőt hörpintsem fel fenékig: „Fiam, ha vagyunk – legyünk!” Ennél rövidebben (két létigével!) kifejezni vajon lehet-e azt, hogy fél életet ne élj, ahová a Jóisten odatesz, ott légy ember, olyanba bele se fogj, amit nem tudsz befejezni vagy nincs kedved hozzá. Pici kavics ez, de műsoromnak szegletköve lesz.

Saját élete mottója lett?

– Túl nagyszájú volna, ha erre vonatkozna. De nagyszerű, emberhez és műsorcímhez méltó álom, tömör beszéd.

Mi vezérli az úton, ahol halad?

– A belső hang. Vagy hogy mondjam, prücsökinduló. Arra menetelek most is. Gimnazista koromban egyszer lementem a Duna partra. Álltam a Lánchíd alatt, fölöttem rohantak az emberek, tülköltek az autók, én meg szívtam magamba azt a jó hűvös vízillatot. Az járt a fejemben, bár csak élhetnék ilyen életet. Ne kelljen mindig futnom, legyen időm megállni az erdőben vagy a hegytetőn és kiereszthessem a hangom, tűnődhessek céltalan, zavartalanul. Ezt az életet megkaptam ajándékba, de ehhez el kellett kerülnöm az iskolákat. Így tudtam annak a hangnak engedelmeskedni, amelyik énekelni és tréfálkozni hívott. Olyan emberekkel találkozhattam, akik sokrétű, gazdag nyelve még most is furcsa a legtöbb művelt ember szemében. Ez a belső hang nyomott fel Moldvába, dobott oda a Szekuritáte ölébe, vitt el Domokos Pál Péterhez és másokhoz, végül pedig fellökött a deszkára, a színpadra.

Meggyűlt a baja a szekuval?

– Az érdekelte őket, mit keresek a csángóknál. Példát akartak statuálni, ezért képesek voltak nyolc órán át faggatni, kikkel beszélgettem, hol szálltam meg. Mindig kitértem a válasz alól, nem hozhattam bajt jótevőimre. Verést nem kaptam, azt viszont a fejemhez vágták, hiába hazudozok, messziről lerí rólam, hogy Amerikának dolgozom. Nyilván ezért fényképeztem rongyos sárkunyhókat a szocialista építőipar vívmányai helyett.

Voltak emlékezetes találkozásai?

– Sok. Akadt olyan is, akivel szinte testvérek lettünk. Amikor Moldvában letartóztattak és tovább kellett állnom, Gyimesben Bilibók Gusztávnál kötöttem ki. Naplementekor kigöngyölítettem a hálózsákomat a Tatros patak mellett, s egyszer csak kirajzolódott az ég elé egy hatalmas ember alakja. Mondta, szedjem csak a sátram, és kövessem őt. Na, megint egy szekus, gondoltam – de nem az volt. Guszti bácsit ugyanis nem érhette az a szégyen, hogy a háza előtt valaki a szabadban hál. Dacolva a törvényekkel befogadott a hajlékába, vacsorával kínált, marasztalt. Így jutottam el hipp-hopp a pataktól a konyháig, konyhától a tisztaszobáig. Sok otthonom volt arrafelé. Sokat kaptam olyanoktól, akiknek vagyona alig, nyomorúsága annál több. Mesterségem egyik nemvárt jutalma, hogy mikor kitettem magam esőnek, hónak, ezt a falusi ember nem viselte el. Szégyent hoztam volna fejükre, ha nem fogadom el a segítségüket. Működött a vendéglátás tiltás ellenére is. A gyimesfelsőloki Tankó Imréhez úgy jártam vendégségbe, hogy a kaszáló aljában énekeltem a dalait, ő meg fentről visszaénekelt. Egy sort én, egy sort ő. Pár versszak alatt összeértünk és megöleltük egymást.

Példaképet is talált?

– Igen, Gergely Andrást. A kalotaszegi Türén kerestem fel. Nem volt otthon, elszaladtak érte a gyerekek. „Fehér László lovat lopott...” – ezt énekelte, úgy lépett be a kapun. Azonnal megszerettem. Sok mindenben mintám lett. Egyformán gondolkoztunk. Amit csak sejtettem, sokszor ő mondta ki. Hozzá hasonlóan nekem is erős volt az énekhangom, nem minden szobába való. Ezt mezei hangnak nevezte. Egyszer itt, a pesti Duna parton mondta: „Fiam, a mezei nótában az utolsó hangot billegtesd meg úgy, mint Duna háta a lámpafényt, hogy aki messzünnet hallja, azt emelje fel.”

Erdélyi gyűjtőútjai felértek egy mesterképzéssel. Ha nem jut el oda, másként alakult volna a művészi pályája?

– Az embert az élményei formálják. De azért az élményeknek elébe is tud menni az ember. Én főleg Erdélyben kaptam meg, amit kerestem. Meg azt is, amiről sejtelmem se volt. Meghatározták az irányomat és a sebességemet. A magyar énekesműveltségnek és mesekultúrának többféle megközelítése lehet. Nem mindenki jut el a sáros utak végére, kaszálók tetejébe. Ettől még tanulhatnak az archívumokban és az interneten nyüzsgő felvételekről. Nekem szerencsém volt. Járhattam olyan közösségekben, ahol maguk készítették a ruháikat, magukat élelmezték. A családok együtt ünnepeltek, a földet, a mesét és a dalokat felmenőiktől örökölték. Egy kitárulkozó énekes az életét meséli el. Ha sokat hallgatom, szinte behatolok a bordái közé. A lelke látszik. Gergely András mondta: „Ha meghalok, és te ezt a nótát elfúvod, azzal engem megébresztesz. Addig élek, amíg a nótámat fúvod.”

Ez nagy teher? Vagy felelősség?

– Inkább öröm. Azért muszáj foglalkoznom vele, mert jólesik. Hatalmas erdőben tévedtem, hál’ isten, nem találok ki belőle. Mindig találok újat. A mesékhez is így jutottam el. A mesemondók kaszáláskor hátul kullogtak, többet nézték az eget, gyakrabban sodortak cigarettát, inkább télen lehetett hasznukat venni, mikor a jó meleg szobában szórakoztatták a többieket. Nekik mindenki meséjét tudniuk kellett, s még azonfelül. Ezért nála volt a nép lelke, világlátása, ízlése… lelkiismerete. Most, hatvanévesen azt hiszem: egy énekes-mesemondó akkor éri el a pályája csúcsát, mikor egy közösség magára ismer benne.

Mindenki tudja, mit nyújt Berecz András mesemondóként?

– Néha előfordul melléfogás. Olykor furcsa feltételezéseik vannak az embereknek a mesékkel kapcsolatban. Sokszor meghatározzák, hogy „pajzán” mesét mondjak. Jól esik kitörni az ilyen kedves kis kelepcékből. Az sem mindegy, kiből áll a közönség. Egyszer újságírók előtt léptem fel. Egész délelőtt előadásokat hallgattak, közelgett az ebédidő, hát a szervezők az ebéd mellé engem szolgáltak fel. Világos, hogy a pokolba kívántak. Hátat fordítottam nekik, úgy mondtam el a mesét. Erre a váratlan fordulatra aztán felkapták a fejüket. Avantgárdnak gyanították, pedig a helyzet szülte.

Pillanatnyi hangulata is befolyásolja, hogy mit visz a színpadra?

– Nézem vonatból a rohanó tájat és felkavarodnak bennem az emlékek. Dalok jutnak eszembe, felviszem őket a színpadra. A magam rendezője vagyok, szabadon változtathatok. Ismertem olyan mesemondókat, akik úgy mondták a mesét, mint az evangéliumot, egy betűt nem változtattak rajta. Engem inspirál a bizonytalanság. Alakuló, örökké félkész meséimet szeretem legjobban. Messzire el lehet kalandozni, néha nehéz visszatalálni, de mikor sikerül, együtt örülünk a hallgatókkal.

Azért iszik egy pohár bort előadás előtt, hogy feloldódjon?

– Egy deci bor függönyt húz a szemem elé, elhomályosul a nézőtéren ülő egy-egy bánatos ember arca. Ha csak egy valaki nem jön a mesével, zokon veszem, így hát célravezetőbb csupán sejteni, mint tisztán látni őt.

Milyen kincseket őriz?

– Kevés hangfelvételem van, a hallottakat inkább fejben rögzítettem. Egy időben sokat fényképeztem. Székelyvarságon, egy elhagyott telken mutattak nekem egy gémeskutat. Ahogy kihaltak a gazdák, békén hagyták, s a kútágas lombot eresztett. Feltámadt. Ezt például lefényképeztem, kedves kincsem ma is.

Elégedett az eddigi életével?

– Boldog vagyok vele. Hálás vagyok érte. Mondjuk sok örömtelen barátom, ismerősöm van, ez visszatart a harsonafúvástól. Na de azt csinálhatom, amit szeretek. Sok küzdelemre, örömre igazító dal, és mese közt élek, ezért adós vagyok. Az életerő, az öröm benne van a magyar ember zsigereiben, csak olykor fel kell benne szabadítani. Kodálynak például sikerült. Milyen szépen írta a régies székely dalok felfedezésekor: „Az utcán állítanám meg vele az embereket, mikor dúlt arccal loholnak a haszon vagy a falat kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból.” Mikor ezt olvasom, valahogy mindig odaképzelem őt is a dübörgő híd alá, ahogy magába szippantja azt a jó finom, hűvös Dunaillatot.

 

 

 

 

Borzák Tibor

Elérhetőségek

Telefonszám:

06/1 / 221 8129
06/70/205 8925

email: berecz.andras@t-online.hu

facebook

YouTube


 
 
slideshow #2 slideshow #3 slideshow #4 slideshow #5
Magyar English
 

Berecz András ének- és mesemondó honlapja