Bejelentkezés
Cikkek

A bolondság fénye

A bolondság fénye

 Filip Gabriella beszélgetése a Nemzeti Színház Magazinjában
IX.évfolyam 4.szám 2021. december

Berecz András az életmentő bolondokról, a költői hazugságokról, az szent bohócokról és még néhány tudósról

Berecz Andrással nagyon jó beszélgetni, de a bemutatója előtt nem könnyű vele időpontot egyeztetni. Azt mondja, nagyon sok a dolga, a színházi premierrel kapcsolatos előkészületek mellett a filmforgatás is foglalkoztatja, az unokákra is vigyáznia kellene, számít rá a család. Ráadásul olyan sokszor elismételte már az élettörténetét, hogy hexameterben is el tudná mondani. Aztán kiderül, ez az időmértékes lehetőség csak képes beszéd, de jó ötletet adott ahhoz, hogy kezdjük a beszélgetést a költészettel, hiszen nem csak énekes, mesemondó, de műfordító is.

– Műfordításra a csuvas népdalok itthon alig ismert szépsége csábított. Az énekelhetőség, a ritmus, hangsúly felől közelítettem meg az eredeti formát, a szótagszám ehhez képest másodlagosnak bizonyult, az folyton változik. A játékossága tűnt volna el. Énekelni akartam a csuvas dalokat, ez indított műfordításra.

Kodály Zoltán az ifjú Weöres Sándort is hasonló szempontú műfordításra kérte. A mari (cseremisz) dalok fordításánál is az énekelhetőség volt a zeneszerző elsődleges szempontja. Kodály a zene felől közelítette meg – egyébként nem csak a fordítandó szövegeket – hanem az egész magyar költészetet. Kell hozzá lelki erő, hogy az ő tükrében meglássuk, milyen kócos, és jobb sorsra érdemes a magyar versforma! Évszázadok alatt mi minden mellett robogtak el lobogó lelkű, rest fülű költőink. „A zeneileg műveletlen költő nem tudja, és ezért nem is zavarja, hogy a versformákhoz külföldi dallamemlékek tapadnak. Magyar verset megzenésíteni olyan, mint hepehupás, homokbuckás talajon előre haladni.” Súlyos ítélet. Kodályt a magyar- és más népek dalainak alapos ismerete jogosította fel, hogy bíráskodjék. Verseink mai megzenésítői is, hogy eltávolodtak a magyar nyelv zenéjétől, ritmusától! Petyhüdt kuplék, levedlett formák gyűjtőhelye lett ez a műfaj. A magyar nyelv kerékbetörése mára megszokott, visszhangtalan esemény. Ott is, ahol főhelyre ültetését még semmilyen törvény nem tiltja, színházainkban. Költészetünk, de főleg az ezzel foglalkozó zeneszerzés ma is jó fülű, a magyar nyelvtől nem menekülő tehetségekért kiált.

– A műfordítói pályája a csuvas dalokkal kezdődött, de hogy jutott el a csuvasokhoz?

– Pécsen keresztül. Sokat hívtak a Pécsi Bordalfesztiválra: hoppmester voltam, bordalokat énekeltem. Már a tizenkettedik vagy a tizenharmadik fesztiválnál tartottunk, amikor kibújt belőlem a bohóc. Elképzeltem, mekkorát néznének a híres borászok, ha elkezdenék a bordalfesztiválon sördalokat énekelni, csak hogy a víz nehogy állott legyen. Na, nézzük csak, gondoltam, van-e a magyar népdalok között sördal?! Hát bizony csak imitt-amott egy-egy. Szerencsére jókor akadt meg a kezem a csuvas gyűjteménybe: Vikár László zenetudós és Bereczki Gábor nyelvész Chuvash folksongs című kötetét mondom. Angol nyelven jelent meg a könyv, de a végén ott állnak a dalok fonetikus leírásban és a magyar fordítással is. Szép szövegek ezek, és minden harmadik-negyedik - sördal. Na, ez kellett énnekem. Előbb csak tréfából fordítottam le egyet, aztán ízlett nagyon. Buda Ferenc is biztatott. Ezek a csuvas dalok különben sok magyar gyermeknek segítettek már, hogy saját régi stílusú népdalainktól ne idegenkedjenek. Itt a Kodály által egybe szerkesztett 140 csuvas dallamról beszélek, amit a magyar gyermekeknek szánt olvasógyakorlatul – „a magunk megismerésének mélyítéséért!”

– Vissza a magyar zene őstörténetéhez?!

–  Kodály Zoltán azt írta, hogy a csuvas dalokat böngészve itt is, ott is rokon hangokra lehet bukkanni. Amúgy 300 közös eredetű szavunkat tartja számon a nyelvtudomány. Csuvasia egybeesik Volgai Bolgárországgal, ahol Julianus még magyar ajkúakra bukkant, és ahol 30 körüli Madzsar, Modzsar, Mozsar helységnév a mi lábunk nyomát őrzi. Engem azonban mindezek felett legjobban az elveszett régi magyar sörkultúra izgatott. Aki egyébként ezügyben csuvas földre lép, jó helyen jár. De hát ez külön is érdekes téma, ezt már a Rokonok söre c. könyvemben és a Sördal c. Cd lemezen leírtam -daloltam.

– Pedig úgy tartják, a magyar boros nemzet. Sörrel még csak nem is koccintunk!

–A magyar ember, nomád pásztorsága idején, csak kereskedelem útján jutott borhoz. A sört viszont el tudta készíteni, kölesből, árpából, komlóból. De, visszatérve, tán legérdekesebb, hogy amikor a sörről énekel a csuvas, akkor a rokonait dicséri. Sőt, sördalnak nevezik azt is, amelyben a sör szó el sem hangzik. A rokonság – mint istenadta, ingyen biztosítási rendszer, melyhez ügynök sem kell – életünk legszebb adománya – tulajdonképpen erről szólnak ezek a dalok. És hogy enélkül kár élni! 2004. december 5-i népszavazás (életem egyik legsötétebb napja) után, ezekkel a dalokkal próbáltam mércét tenni magunk elé. Sörhabos, kedélyes, „egzotikus” csomagolásban, hogy legyen, aki meghallgassa. Szorító kötésnek szántam. Az egyik sördal azt mondja: „Két jó rokon összeül, háznak az a szépsége”.  Kérésemre megtanulták ezeket a dalokat erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi barátaim is. Jó nagy csapatot szerveztem, és akkoriban ezzel a műsorral nyargaltunk a térképen le-fel… Jó lenne a színházban is megmutatni!

A saját verseit mikor hallhatjuk? Műfordítóink többsége költő is!?

– Ének- és mesemondó vagyok, aki nem kerülhette meg a műfordítást. (Mint újabban, karantén óta, a filmezést.) Menetközben se lettem költő. Viszont Gyurkovics Tibor, költő épp ezért a „zenélő” műfordításért terjesztett föl, s adta is át az Alternatív Kossuth díjat, 2005-ben.

Az indiánok hogy kerültek a repertoárjába?

– Egy időben sokat voltam ott is, előadásokat tartottam, meséltem, tanítottam magyar népdalokat amerikaiaknak is. Az ún. amerikai kultúra - nem érdekelt soha, viszont az őslakosoké igen. Eljutottam hopi, lakota, varjú, omaha… indián rezervátumokba. A következő lépés akkor következett, mikor Vidnyánszky Attila meghívott ide a Nemzeti Színházba, és arra kért, vegyek részt a Csíksomlyói passióban…

– Innen hosszú lesz az út vissza az indiánokhoz!

–Nem annyira. Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói Passióba, úgy, hogy nem kellett bolondos komikus lelki alkatomtól megváljak. Persze kerestem a helyem. Ki is vagyok én itt, van-e magyarázat arra, hogy mibe is fogtam bele? Ki legyen az iránytűm, nekem, aki itt bolondozok a vérző kereszt tövében? Nagyjából akkor sikerült a helyemet megtalálni, szerepem bőrében egészen kinyújtózni, amikor újra felfedeztem Shakespeare udvari bolondjait, a betlehemes játékok mókás pásztorait és - az indiánok „szent bohócait”. Na, eljött az indiánok ideje. Egy idős varjú indián mondta: „A rezervátumban hullottunk, mint a legyek, ismeretlen betegség pusztított köztünk… nem volt mit ennünk, nem vadászhattunk, és nem jött a fejadag sem. Mi, akik túl éltük, a borókabogyónak és a szent bohócoknak köszönhettük, hogy megmaradtunk.” Egyik a testet, másik a lelket tartotta meg. A heyokák, a szent bohócok, amikor hideg volt, levetkőztek, úgy sétifikáltak a sátrak közt, amikor meleg, akkor vették fel három-négy bundát s úgy vacogtak. Ha a baj nagy volt, játékosan bolondoztak-tréfálkoztak, a lovat fordítva ülték meg, ha kicsit jobban mentek a dolgok, az orrukat lógatták. Amelyik patakba ilyenkor belenéztek, ecetté változott. Minden cselekedetük jelképes értelmű volt, figyelmeztetés: semmi sem biztos, lelked ne az anyagba, ne e világba kapaszkodjon. Az esőszertartás szent bohócai kísértetiesen hasonlítanak betlehemeseink bolondozó pásztoraira. De hát röviden erről sem könnyű beszélni.

– Az unokáknak mit szokott mesélni? Mit mond nekik, ha a ma népszerű, az iskolai, óvodai társaiktól hallott népszerű meséket kérik a nagypapától?

– Az unokák közt minden mesévé válik. Vadlibák vagyunk, repülünk, orromat megnyomják, kukás kocsi vagyok, ha a fülem meghúzzák, Zaza vagyok, aki semmit nem ért, mindent összekuszál, és mind az ötven orrát bele veri valamibe. Ezen jókat szoktak nevetni. Hol bábokkal, hol csak hangszínnel végig nyargalunk a létezés állati, növényi fokain. Játék közben, rajzolás közben is a mi kis mese világunkban élünk. Fűzzük, ragozzuk. Ha olvasnom kell nekik, olykor ostoba és csúnya könyveket is a kezembe nyomnak. Olyankor menetközben gyomlálom a fölösleges határozatlan névelőket, megváltoztatom a szórendet, igyekszem elviselhetővé kovácsolni a történetet. Aztán gyorsan népmesével, Arany Jánossal, Weöres Sándorral, Reich Károllyal, Gyulai Líviusszal igyekszem rendezni a kárt. Hanga unokám egyébként kitűnő óvodába jár. Szép meséket hall, szép dalokat tanul.

– A kortárs szerzők közül kik a kedvencei?

– Lázár Ervin meséit nagyon szeretem, Buda Ferenc fordításában kirgiz, kazah meséket.

– A saját vagy a gyerekkel kitalált meséket leírja? Lesznek majd ilyen kötetei is?

–Nem szoktam leírni, de különösen jó mondataikat igen. Valamikor, hogy ne én, hanem az örök éber Misike aludjon el, hintaverseket költöttem. Végtelen hosszúakat. A „Láncos hinta, vas palinta, dörren a flinta, nyílik a bicska, loccsan a tinta…” kezdetű pl. igen sikeres volt. Engem is ébren tartott.  Saját mesém a táncok kialakulásáról szóló, amit az Angyalfütty Cd-n örökítettem meg. Szeretem ezeket a teremtésmeséket, de a háryádákat is… Ezekből már gyerekkoromban megcsillantottam néhányat. Ha úgy éreztem, hogy a valóság csorbít az én kis történetemen, inkább elhagytam a valóságot. A többi gyerek szájtátva hallgatott, de amikor meglátták a szüleimet, rohantak hozzájuk. Azt akarták megtudni, valóban igaz-e, amit meséltem nekik. Én meg csak bosszankodtam: hogy lehetnek ilyen ostobák?! Azért mondtam, hogy ámuljanak, hogy jól essék nekik. Hát az esett jól nekem is! Ma is azt szeretem, mikor a felnőttek szeme kikerekedik, fejükből hulldogál a sok gond! És örülni tudnak, mint a gyermekek.

– Hazudós gyerek volt?

– Ha így esik jól, mondhatjuk így is. Épp ezt próbáltam magyarázni az előbb… Na akkor vegyük Hazug Pista bácsit, a nagymestert. Sosem hazudott. Akik hazugnak nevezték, nem vették észre, hogy vérbeli mesélő. A hazugság valami haszon érdekében ravaszul előadott igaztalan állítás. Ilyesmire soha nem lett volna képes… Amikor valaki fél lábon jött haza a háborúból, olyan házba, ami leégett, olyan asszonyhoz, aki másé lett, kérték a falubeliek, meséljen már, hol járt, mit csinált… és erre tréfás lehetetlenségekkel vidámítja a hallgatóságot – az nem bolond, és nem is hazug. Ilyesmit csak figyelmetlen ember mondhat. Van olyan bánat, amiről szemérmes ember már nem beszél. Helyette bolondozik! Így született a háryáda műfaj. A megvert sorsú emberek vigasza. Nem csak mulattatást, a lelkek felemelését is szolgálja a mese. Nem lehet eléggé megbecsülni.

– Több helyen beszélt már arról, hogy gyerekkorában nem volt televíziójuk, és most sincs.

– Édesapám a néphülyítés kétségbeejtően hatásos eszközének tartotta, többek közt ezért nem vett. Így viszont esti adás helyett mi magunk voltunk egymás számára a főműsor. A történetfűzést otthon tanultam, első iskolám a szüleim voltak.

Csak azért hoztam szóba a televíziót, mert a saját családját óvja tőle, és az időpont-egyeztetésnél az is kiderült, éppen filmet forgat. Hogy is van ez?!

– Akkor én is visszakérdezek. Hol van az ellentmondás? Televízióval egy fedél alatt élni és filmet készíteni – ez nekem két távoli dolog. A film műfajt szerettem mindig, és szüleim is kedvelték. El is mentünk egy-egy filmért moziba. Emlékszem Albertfalván a jegyszedő néni ébresztőórát tartott magasba, csörgetett, azzal jelezte, hogy szünet, menjünk ki az udvarra. A tévétől nem kell óvnom a családomat, már jó ideje ők óvnának meg engem. A tévére könnyű rászokni. A távoli, lenyűgöző jelenségek elterelik a figyelmet a tieidről, akikkel úgyis kevés időt töltesz. A főműsor idő akkor van, mikor végre együtt a család, és nem soká jön a vacsora, lefekvés. A test fáradt, a lélek még nyújtózna egyet. Szent idő. Ilyenkor kár a családfő lelkét figyelmét messzi háborúkkal elterelni. A vacsoraasztal a család utolsó menedéke, gyerekeknél pedig a lámpaoltás utáni szent fél óra. Vacsora után még a nagyot halló tatuskára is rá lehet kacsintani, lámpaoltás után a gyermek is elmondja végre, hogy „mi volt az iskolában”. Ezek az együttlét ajándékai. Hiánya a világ közérzetét is rongálja. A filmkészítés új szenvedélyem, bár volt előzménye, a néprajzi fotózás. Facebookra szoktam feldobni egyet-egyet. Karantén alatt indítottam útjára „Palackposta” címmel. Kb kétezer kis filmem vár arra, hogy összevágjuk.

 

– A magyar népmese napján Ridikül című műsorban szerepelt a televízióban. Akkor beszélt arról is, hogy Benedek Elek a saját lelkén átszűrve írta le az összegyűjtött népmeséket, és emiatt kritikát kapott néhány néprajzostól. András is átszűri a saját lelkén a történeteket. Ehhez mit szólnak a néprajzosok?

– Kerül néhány olyan néprajzos, aki elhív előadást tartani, műsort szervez. Nincs ütközés. A hiteles néprajzi gyűjtés csak akkor érvényes, ha szó szerint, változtatás nélkül történik. Itt van a néprajzos igazság. Az előttünk járók még nem épp így látták. Elek apó meseíró volt, aki hallott, olvasott meséket írt meg szája íze szerint. Időben! Így lett népszerű a mese a Kárpát-medencében. Hála szorgalmának és tehetségének. A szó szerinti lejegyzés nem mindig élvezetes, vagy nem mindenki számára. Hibák, szókeresések, homályok kerülnek bele. A kutatásnak természetesen ezzel együtt érvényes. Persze gyorsírással, fonográffal nagyot ugrott a kutatás. Én folyton csiszolom a meséimet, az ösztönöm működik így. Vannak biztató példáim. Dzsambul Dzsabajev, kazah akin (énekes, mesemondó) azt mondta: „Minden akin a maga araszával méri meg a hazáját.” Tehát ami dalokat meséket hallottál szülőföldeden széltébe-hosszába, azt mind igazítsd magadhoz, érezze mindenki, hogy ez így a tied.

– Nem fél attól, hogy a nyelvtörténészeket, a nyelvjáráskutatókat megzavarhatja, ha újrateremtve a meséket esetleg összekeveri a dialektusokat?

– Még eddig a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók se dobáltak meg semmivel. Nekem a nyelvjárások is élményekhez kötődnek. Nem könyvből tanultam a tájnyelvi szavakat, kifejezéseket. A kiejtés is úgy ragadt rám, hogy ahol jó énekesekre, jól beszélő emberekre találtam, ott sokat ültem. Aztán vissza is jártam, és én is megvendégeltem őket, barátságokat kötöttem. Ahogy a gyermek utánozza a felnőtteket, én is követtem a mintát. Ha eszembe jut egy történet vagy egy ének, amit valahol Gyergyóban vagy a Csíki-medencében hallottam, odabotlik a nyelvem is. Sok évem van ebben. Az édesapám 15-16 nyelven beszélt, fordított. Sokat mondta, ahány nyelvet tudsz, fiam, annyi ember vagy. Amikor eszembe jut és beszélek a lelkével, azzal próbálom vigasztalni, hogy félember talán már én se vagyok, szinte tudok néhány magyar dialektust…

– Az Isten bolondja II. címet adta az új színházi bemutatójának. Mesél, énekel és megmutat néhány jó fotót!

– Igen, énekes, mesemondó és képmutogató is leszek! Mint valamikor régen. Akkor még hurcoltam a súlyos diavetítőt. Most projektor vár a Kaszás Attila teremben, hibátlan technika. Nekem is öröm, sorba állítani, egybelátni a képeket, indián szent bohócoktól, angol, itáliai, portugál… udvari bolondokon át Hazug Pistáig, a minorita szerzetes Felícián testvérig, aki az ötvenes években nem misézhetett, ezért az evangéliumot vásárokban bábozta el. Belőle a történelem faragott istenbolondját. A képsorral szeretném Shakespeare igazát megmutatni: „A bolondság az egész világot bejárja, mindenütt fénylik, akár a nap.

Az eredeti írást itt olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022. január 17. 15:22

LÁTNI A SZAVAKAT MAGUNK ELŐTT

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

2019. január 22. 21:50

SZÍNPAD A VILÁG FELETT

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

2019. január 22. 21:45

A helyes orrtartás végett jó a mese

Bonczidai Éva cikke

2019. január 22. 21:37
  1   2   3   4   5  

Talán a bölcs bolondok

 

Telefonbeszélgetés karantén idején.

A Józsefvárosi önkormányzat újságában tévedések és pontatlanságok találhatók. Itt olvashatják a helyes változatot:

 

TALÁN A BÖLCS BOLONDOKRA VAN MOST LEGINKÁBB SZÜKSÉG…

 interjú Berecz Andrással

Szerb-Horváth György, Józsefvárosi újság 2020. április 13.

 

A népdalénekes, mesemondó előadóművészt, ahogy mondani szokás, nem kell bemutatni. A Kossuth-díjas ének- és mesemondóval többek közt arról beszélgettünk, miről és hogyan beszélhetünk mostanság, avagy min nevessünk most a kis családi körökben, vagy épp a világhálón, amikor leginkább a bölcs bolondokra lenne szükség. Miután bejárta a fél világot, énekes mesemondóként, kutatóként, tanárként is, most ő is lekényszerült a színpadról, de így újabb kihívásokra válaszolhat, éppen ezért tanulmányozza Shakespeare udvari bolondjait, akik kimondják az igazságot.

 

Budapesti születésű, itt nevelkedett. Aztán sokat járta Erdélyt, a vidéket és a világot. Mi nem volt elég a városban, illetve mit talált és tanult a falvakban?

Nem vagyok tősgyökeres budapesti, mondhatnám, kétnyelvűnek születtem. Édesapám egy elzárt, erdőkkel körülölelt felvidéki faluból, Sőregről való, aki a trágyásszekéren tanulta meg a latint, 15-16 nyelven beszélt, vagy 7-8 nyelven fordított, Prágában közgazdaságtant, Debrecenben bölcsészetet, Pesten pedig jogot végzett. De legnagyobb szenvedélye a szabatos magyar nyelv volt. De ha egy „menőbb”, idegen hangzású szót, vagy hangsúlyt hoztam haza, egy perc alatt lecsavarta a számról. Így megtanultam a belvárosi nyelvet, amit az iskolában hallottam, és azt is, amit otthon. Kunhegyesi édesanyám talán csak négy osztályt végzett, így az ő eredetiségét az iskola sem tudta kikezdeni. Mindig nagy figurás, nagy mókamester volt, minden szót élére tudott állítani. Halálig kunhegyesi maradt. Példaképem, mesterem.

Szeretem Budapestet, szülővárosom - de a fülembe egy másik, régiesebb nyelv muzsikált. Édesanyám 43 évesen szült, az ő révén a nagyapám I. világháborús történeteit is ismertem. Egyszer, talán másodikba jártam, órán jelentkeztem, hogy édesanyám még látta az utolsó ősembert. Azt hitték, megint bolondozok! Otthon meg is kérdeztem tőle, mit látott ő? Kiderült, az édesapja fölhozta Budapestre, és elvitte a vurstliba, ahol húsz fillérért mutogatták „az utolsó ősember”-t, akinek „szőrös melle, nagy agyara volt…” Akkor még picit szégyelltem, ma már tetszik, hogy ő ilyen volt. Álom és játék, ez volt a mindene! Bolondos, költő alkat! Autóbusszal mentünk egyszer, rászóltam, édesanyám, ne nézd már azt az embert annyira, mindenki azt nézi, hogy mit nézel. De hát szegénynek tojás van a torkában, se lenyelni, se kiköpni nem tudja, hallgasd csak, hogy kínlódik a beszéddel, fújtat, szegény, hogy sajnálja őt! Mondtam neki, hogy de hát angolul beszél, azok pedig többen vannak, mint mi, magyarok! Ne sajnálja őket, nem annyira rossz azoknak! Így nevetgéltünk.

Sokat kutatott Csíkban, így a csángókat, de olyan elzárt közösségeket is, mint a csuvas. Most, hogy bezártságban élünk (vagy legalábbis kellene), amitől sokan szoronganak, milyen tanulsággal szolgálnak a tapasztalatai?

Azokból a kis, eldugott falvakból, ahonnan akár egész életükben ki sem léptek az emberek, a kerttől a kaszálóig terjedt a világegyetem, nem is vágyódtak el, az nekik nem elzártság. Van, akinek az egész föld is kevés, hogy lásson, mert csak nézni tud. A teljesség érdekes mód kis helyen is elfér. Persze forogtam mozgékonyabb kis közösségekben is, akik különben a fél világot bejárták. Én is világjártas ember vagyok, akkor érzem jól magam, ha mozog alattam a vonat, nézek ki az ablakon, s már dalolok is. Ez most hiányzik, de itt a sok olvasatlan könyv, főleg az emberiséget megvidámító okos bolondokról. A dolog közepében Shakespeare bolondjai vannak, akik emberjavító igazságokat is könnyedén, bolondosan tudtak elmondani, hogy legyen, aki meg is hallgassa. 63 éves vagyok, kezd érdekelni, hogy mi a fenét is csinálok, ki vagyok.

Mennyire lehet humorizálni egy katasztrófa közepén? Vagy ez a megoldás a gőz kieresztésére?

Biztosan régi technika ez, de akkor maradjunk Shakespeare-nél, erről ő tudott legtöbbet. A Felsült szerelmesek-ben Rosaline, mint múzsa mondja a neki udvarló gróf Bironnak, hogy figyelj, ha a kezemet meg akarod kérni, akkor „Tizenkét hónapon át minden napon csak néma betegek közt forgolódj, csak hörgő nyomorultakhoz beszélj, s azon légy, hogy sziporkázó eszed mosolyra bírja az aléltat is… Így kell letörni a gúnyos szellemet, ha elkapatta sok silány kacaj, mely bambáktól bolondoknak kijár. Egy tréfa sikere a hallgató fülében rejlik, nem az élcelő nyelvén fakad. Azért, ha nagybeteg, ki már saját hörgésétől süket, meghallja léha tréfád, rajta, folytasd! Szeretni foglak e hibáddal együtt! De hogyha másképp üt ki, hagyd a mókát!” S akkor a gróf erre azt mondja: „Egy év? De bárhogy lesz is, meg nem árt, tréfával öntöm el az ispotályt.” Húsbavágó, időszerű, szép feladat!

Gál Sanyi bácsi volt ilyen szeretni való, sziporkázó okos bolond, Egyszer a kórházban tovább benn is tartották, vitték az orvosok magukkal vizitre, ő volt az injekció. Az egyik nagy mutatványa az volt, mikor pizsamában megmutatta, hogy vágta zsebre a két kezét, mikor még legény volt, aztán nős emberként, majd pedig öregen. Utána is beszéltek róla, kacagták betegek, orvosok, látogatók, takarítók, szakácsok… Ő mosolyra bírta az aléltat is, tréfával öntötte el az ispotályt.

A családi körökben, annak ellenére, hogy mindenki a neten lóg, a történetmesélés hagyománya újjáéledhet?

Ez az alapkérdés, amit én is felteszek naponta, hogy most mi jön? Egyik fiam Londonból jött vissza, még jó, hogy megálmodtam a határok lezárását, és szóltam neki, azonnal jöjjön haza. A királyi akadémián végezné a negyedik évet, ott sokáig káosz volt, semmit se lehetett tudni, mi lesz, az iskolák még vizsgarendről beszéltek, másnap már lezárták a határt. De most itt együtt ülünk le öt órakor teázni. Csipkelődünk is vele, hogy a mylord Misi teát főz, de hát okos dolog ez is, eggyel több alkalom asztalhoz ülni… az pedig arra hajlamosokat összehozza, összefűzi.

A fiatalok figyelme mennyire köthető le? Az archetipikus mesék mennyire élnek még meg, mit értenek belőle?

Ez is nagy kérdés, nem tudom, hogy hogyan lesz. A világháló hasznos dolog, mi is szerte-széjjel vagyunk, nagy segítségünk. De úgy látom, a fiatalok nagy része ebbe a bűvös hálóba egészen belegabalyodott. Úgy beszélgetni egy egész estén át, hogy egyik történet a másikba kapaszkodjék, s mint egy nagy malom fogaskerekei valami szépet, közös igazat leőröljenek – hát ez egyre ritkább. Akadozva mesélek, ha közben félreszaladnak, üzizgetnek. Ahhoz, hogy lássam magam előtt, amit mondani akarok, ahhoz csendes, nyugodt víztükör kell. Egymásra kíváncsi, nyugodt emberek közt, se szomjas, se éhes nem voltam, úgy éreztem, életem végéig el tudnék lenni így. Na de most egyelőre örüljünk, hogy van, magányos, elzárt emberek sok helyen csak így kapcsolódnak a külső világhoz. A színpadon átlag másfél óra az én műsoridőm, de most, hogy a Facebook lett a színpadom – pár perces. (lásd: https://www.facebook.com/bereczandraseloadomuvesz/) Ennyit tűr meg a műfaj. De hát voltak mindig is ilyen rövid mesék, Esopus, Heltai Gáspár, Fáy András meséi, vagy Naszreddin Hodzsa történetei. Igyekszem megtanulni ezt is.

Nagyobb városokban, civilizált helyeken a gyerekek püfölik egymást, az anyukák beszélgetnek, és én se igen tudok figyelni, ahogy ők sem figyelnek rám. Emlékszem, még a délszláv háborús időkben a vajdasági Temerinben kétszer kétszáz gyereknek meséltem jó hosszan a tornateremben, fűtés se volt, látszott a leheletem. Sokuk körmén láttam, hogy otthon földmunkát is végeznek. Nem kellett figyelemért esdekelni. A mese végén - csönd! Csak egy gyerek tette fel a kezét, és azt mondta: még! Legnagyobb „tapsvihar” tán ez volt életemben.

 

Szerbhorváth György

 

A cikket digitálisan itt olvashatja

 

 

 

 

Elérhetőségek

Telefonszám:

06/1 / 221 8129
06/70/205 8925

email: berecz.andras@t-online.hu

facebook

YouTube


 
 
slideshow #2 slideshow #3 slideshow #4 slideshow #5
Magyar English
 

Berecz András ének- és mesemondó honlapja