Bejelentkezés
Cikkek

A bolondság fénye

A bolondság fénye

 Filip Gabriella beszélgetése a Nemzeti Színház Magazinjában
IX.évfolyam 4.szám 2021. december

Berecz András az életmentő bolondokról, a költői hazugságokról, az szent bohócokról és még néhány tudósról

Berecz Andrással nagyon jó beszélgetni, de a bemutatója előtt nem könnyű vele időpontot egyeztetni. Azt mondja, nagyon sok a dolga, a színházi premierrel kapcsolatos előkészületek mellett a filmforgatás is foglalkoztatja, az unokákra is vigyáznia kellene, számít rá a család. Ráadásul olyan sokszor elismételte már az élettörténetét, hogy hexameterben is el tudná mondani. Aztán kiderül, ez az időmértékes lehetőség csak képes beszéd, de jó ötletet adott ahhoz, hogy kezdjük a beszélgetést a költészettel, hiszen nem csak énekes, mesemondó, de műfordító is.

– Műfordításra a csuvas népdalok itthon alig ismert szépsége csábított. Az énekelhetőség, a ritmus, hangsúly felől közelítettem meg az eredeti formát, a szótagszám ehhez képest másodlagosnak bizonyult, az folyton változik. A játékossága tűnt volna el. Énekelni akartam a csuvas dalokat, ez indított műfordításra.

Kodály Zoltán az ifjú Weöres Sándort is hasonló szempontú műfordításra kérte. A mari (cseremisz) dalok fordításánál is az énekelhetőség volt a zeneszerző elsődleges szempontja. Kodály a zene felől közelítette meg – egyébként nem csak a fordítandó szövegeket – hanem az egész magyar költészetet. Kell hozzá lelki erő, hogy az ő tükrében meglássuk, milyen kócos, és jobb sorsra érdemes a magyar versforma! Évszázadok alatt mi minden mellett robogtak el lobogó lelkű, rest fülű költőink. „A zeneileg műveletlen költő nem tudja, és ezért nem is zavarja, hogy a versformákhoz külföldi dallamemlékek tapadnak. Magyar verset megzenésíteni olyan, mint hepehupás, homokbuckás talajon előre haladni.” Súlyos ítélet. Kodályt a magyar- és más népek dalainak alapos ismerete jogosította fel, hogy bíráskodjék. Verseink mai megzenésítői is, hogy eltávolodtak a magyar nyelv zenéjétől, ritmusától! Petyhüdt kuplék, levedlett formák gyűjtőhelye lett ez a műfaj. A magyar nyelv kerékbetörése mára megszokott, visszhangtalan esemény. Ott is, ahol főhelyre ültetését még semmilyen törvény nem tiltja, színházainkban. Költészetünk, de főleg az ezzel foglalkozó zeneszerzés ma is jó fülű, a magyar nyelvtől nem menekülő tehetségekért kiált.

– A műfordítói pályája a csuvas dalokkal kezdődött, de hogy jutott el a csuvasokhoz?

– Pécsen keresztül. Sokat hívtak a Pécsi Bordalfesztiválra: hoppmester voltam, bordalokat énekeltem. Már a tizenkettedik vagy a tizenharmadik fesztiválnál tartottunk, amikor kibújt belőlem a bohóc. Elképzeltem, mekkorát néznének a híres borászok, ha elkezdenék a bordalfesztiválon sördalokat énekelni, csak hogy a víz nehogy állott legyen. Na, nézzük csak, gondoltam, van-e a magyar népdalok között sördal?! Hát bizony csak imitt-amott egy-egy. Szerencsére jókor akadt meg a kezem a csuvas gyűjteménybe: Vikár László zenetudós és Bereczki Gábor nyelvész Chuvash folksongs című kötetét mondom. Angol nyelven jelent meg a könyv, de a végén ott állnak a dalok fonetikus leírásban és a magyar fordítással is. Szép szövegek ezek, és minden harmadik-negyedik - sördal. Na, ez kellett énnekem. Előbb csak tréfából fordítottam le egyet, aztán ízlett nagyon. Buda Ferenc is biztatott. Ezek a csuvas dalok különben sok magyar gyermeknek segítettek már, hogy saját régi stílusú népdalainktól ne idegenkedjenek. Itt a Kodály által egybe szerkesztett 140 csuvas dallamról beszélek, amit a magyar gyermekeknek szánt olvasógyakorlatul – „a magunk megismerésének mélyítéséért!”

– Vissza a magyar zene őstörténetéhez?!

–  Kodály Zoltán azt írta, hogy a csuvas dalokat böngészve itt is, ott is rokon hangokra lehet bukkanni. Amúgy 300 közös eredetű szavunkat tartja számon a nyelvtudomány. Csuvasia egybeesik Volgai Bolgárországgal, ahol Julianus még magyar ajkúakra bukkant, és ahol 30 körüli Madzsar, Modzsar, Mozsar helységnév a mi lábunk nyomát őrzi. Engem azonban mindezek felett legjobban az elveszett régi magyar sörkultúra izgatott. Aki egyébként ezügyben csuvas földre lép, jó helyen jár. De hát ez külön is érdekes téma, ezt már a Rokonok söre c. könyvemben és a Sördal c. Cd lemezen leírtam -daloltam.

– Pedig úgy tartják, a magyar boros nemzet. Sörrel még csak nem is koccintunk!

–A magyar ember, nomád pásztorsága idején, csak kereskedelem útján jutott borhoz. A sört viszont el tudta készíteni, kölesből, árpából, komlóból. De, visszatérve, tán legérdekesebb, hogy amikor a sörről énekel a csuvas, akkor a rokonait dicséri. Sőt, sördalnak nevezik azt is, amelyben a sör szó el sem hangzik. A rokonság – mint istenadta, ingyen biztosítási rendszer, melyhez ügynök sem kell – életünk legszebb adománya – tulajdonképpen erről szólnak ezek a dalok. És hogy enélkül kár élni! 2004. december 5-i népszavazás (életem egyik legsötétebb napja) után, ezekkel a dalokkal próbáltam mércét tenni magunk elé. Sörhabos, kedélyes, „egzotikus” csomagolásban, hogy legyen, aki meghallgassa. Szorító kötésnek szántam. Az egyik sördal azt mondja: „Két jó rokon összeül, háznak az a szépsége”.  Kérésemre megtanulták ezeket a dalokat erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi barátaim is. Jó nagy csapatot szerveztem, és akkoriban ezzel a műsorral nyargaltunk a térképen le-fel… Jó lenne a színházban is megmutatni!

A saját verseit mikor hallhatjuk? Műfordítóink többsége költő is!?

– Ének- és mesemondó vagyok, aki nem kerülhette meg a műfordítást. (Mint újabban, karantén óta, a filmezést.) Menetközben se lettem költő. Viszont Gyurkovics Tibor, költő épp ezért a „zenélő” műfordításért terjesztett föl, s adta is át az Alternatív Kossuth díjat, 2005-ben.

Az indiánok hogy kerültek a repertoárjába?

– Egy időben sokat voltam ott is, előadásokat tartottam, meséltem, tanítottam magyar népdalokat amerikaiaknak is. Az ún. amerikai kultúra - nem érdekelt soha, viszont az őslakosoké igen. Eljutottam hopi, lakota, varjú, omaha… indián rezervátumokba. A következő lépés akkor következett, mikor Vidnyánszky Attila meghívott ide a Nemzeti Színházba, és arra kért, vegyek részt a Csíksomlyói passióban…

– Innen hosszú lesz az út vissza az indiánokhoz!

–Nem annyira. Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói Passióba, úgy, hogy nem kellett bolondos komikus lelki alkatomtól megváljak. Persze kerestem a helyem. Ki is vagyok én itt, van-e magyarázat arra, hogy mibe is fogtam bele? Ki legyen az iránytűm, nekem, aki itt bolondozok a vérző kereszt tövében? Nagyjából akkor sikerült a helyemet megtalálni, szerepem bőrében egészen kinyújtózni, amikor újra felfedeztem Shakespeare udvari bolondjait, a betlehemes játékok mókás pásztorait és - az indiánok „szent bohócait”. Na, eljött az indiánok ideje. Egy idős varjú indián mondta: „A rezervátumban hullottunk, mint a legyek, ismeretlen betegség pusztított köztünk… nem volt mit ennünk, nem vadászhattunk, és nem jött a fejadag sem. Mi, akik túl éltük, a borókabogyónak és a szent bohócoknak köszönhettük, hogy megmaradtunk.” Egyik a testet, másik a lelket tartotta meg. A heyokák, a szent bohócok, amikor hideg volt, levetkőztek, úgy sétifikáltak a sátrak közt, amikor meleg, akkor vették fel három-négy bundát s úgy vacogtak. Ha a baj nagy volt, játékosan bolondoztak-tréfálkoztak, a lovat fordítva ülték meg, ha kicsit jobban mentek a dolgok, az orrukat lógatták. Amelyik patakba ilyenkor belenéztek, ecetté változott. Minden cselekedetük jelképes értelmű volt, figyelmeztetés: semmi sem biztos, lelked ne az anyagba, ne e világba kapaszkodjon. Az esőszertartás szent bohócai kísértetiesen hasonlítanak betlehemeseink bolondozó pásztoraira. De hát röviden erről sem könnyű beszélni.

– Az unokáknak mit szokott mesélni? Mit mond nekik, ha a ma népszerű, az iskolai, óvodai társaiktól hallott népszerű meséket kérik a nagypapától?

– Az unokák közt minden mesévé válik. Vadlibák vagyunk, repülünk, orromat megnyomják, kukás kocsi vagyok, ha a fülem meghúzzák, Zaza vagyok, aki semmit nem ért, mindent összekuszál, és mind az ötven orrát bele veri valamibe. Ezen jókat szoktak nevetni. Hol bábokkal, hol csak hangszínnel végig nyargalunk a létezés állati, növényi fokain. Játék közben, rajzolás közben is a mi kis mese világunkban élünk. Fűzzük, ragozzuk. Ha olvasnom kell nekik, olykor ostoba és csúnya könyveket is a kezembe nyomnak. Olyankor menetközben gyomlálom a fölösleges határozatlan névelőket, megváltoztatom a szórendet, igyekszem elviselhetővé kovácsolni a történetet. Aztán gyorsan népmesével, Arany Jánossal, Weöres Sándorral, Reich Károllyal, Gyulai Líviusszal igyekszem rendezni a kárt. Hanga unokám egyébként kitűnő óvodába jár. Szép meséket hall, szép dalokat tanul.

– A kortárs szerzők közül kik a kedvencei?

– Lázár Ervin meséit nagyon szeretem, Buda Ferenc fordításában kirgiz, kazah meséket.

– A saját vagy a gyerekkel kitalált meséket leírja? Lesznek majd ilyen kötetei is?

–Nem szoktam leírni, de különösen jó mondataikat igen. Valamikor, hogy ne én, hanem az örök éber Misike aludjon el, hintaverseket költöttem. Végtelen hosszúakat. A „Láncos hinta, vas palinta, dörren a flinta, nyílik a bicska, loccsan a tinta…” kezdetű pl. igen sikeres volt. Engem is ébren tartott.  Saját mesém a táncok kialakulásáról szóló, amit az Angyalfütty Cd-n örökítettem meg. Szeretem ezeket a teremtésmeséket, de a háryádákat is… Ezekből már gyerekkoromban megcsillantottam néhányat. Ha úgy éreztem, hogy a valóság csorbít az én kis történetemen, inkább elhagytam a valóságot. A többi gyerek szájtátva hallgatott, de amikor meglátták a szüleimet, rohantak hozzájuk. Azt akarták megtudni, valóban igaz-e, amit meséltem nekik. Én meg csak bosszankodtam: hogy lehetnek ilyen ostobák?! Azért mondtam, hogy ámuljanak, hogy jól essék nekik. Hát az esett jól nekem is! Ma is azt szeretem, mikor a felnőttek szeme kikerekedik, fejükből hulldogál a sok gond! És örülni tudnak, mint a gyermekek.

– Hazudós gyerek volt?

– Ha így esik jól, mondhatjuk így is. Épp ezt próbáltam magyarázni az előbb… Na akkor vegyük Hazug Pista bácsit, a nagymestert. Sosem hazudott. Akik hazugnak nevezték, nem vették észre, hogy vérbeli mesélő. A hazugság valami haszon érdekében ravaszul előadott igaztalan állítás. Ilyesmire soha nem lett volna képes… Amikor valaki fél lábon jött haza a háborúból, olyan házba, ami leégett, olyan asszonyhoz, aki másé lett, kérték a falubeliek, meséljen már, hol járt, mit csinált… és erre tréfás lehetetlenségekkel vidámítja a hallgatóságot – az nem bolond, és nem is hazug. Ilyesmit csak figyelmetlen ember mondhat. Van olyan bánat, amiről szemérmes ember már nem beszél. Helyette bolondozik! Így született a háryáda műfaj. A megvert sorsú emberek vigasza. Nem csak mulattatást, a lelkek felemelését is szolgálja a mese. Nem lehet eléggé megbecsülni.

– Több helyen beszélt már arról, hogy gyerekkorában nem volt televíziójuk, és most sincs.

– Édesapám a néphülyítés kétségbeejtően hatásos eszközének tartotta, többek közt ezért nem vett. Így viszont esti adás helyett mi magunk voltunk egymás számára a főműsor. A történetfűzést otthon tanultam, első iskolám a szüleim voltak.

Csak azért hoztam szóba a televíziót, mert a saját családját óvja tőle, és az időpont-egyeztetésnél az is kiderült, éppen filmet forgat. Hogy is van ez?!

– Akkor én is visszakérdezek. Hol van az ellentmondás? Televízióval egy fedél alatt élni és filmet készíteni – ez nekem két távoli dolog. A film műfajt szerettem mindig, és szüleim is kedvelték. El is mentünk egy-egy filmért moziba. Emlékszem Albertfalván a jegyszedő néni ébresztőórát tartott magasba, csörgetett, azzal jelezte, hogy szünet, menjünk ki az udvarra. A tévétől nem kell óvnom a családomat, már jó ideje ők óvnának meg engem. A tévére könnyű rászokni. A távoli, lenyűgöző jelenségek elterelik a figyelmet a tieidről, akikkel úgyis kevés időt töltesz. A főműsor idő akkor van, mikor végre együtt a család, és nem soká jön a vacsora, lefekvés. A test fáradt, a lélek még nyújtózna egyet. Szent idő. Ilyenkor kár a családfő lelkét figyelmét messzi háborúkkal elterelni. A vacsoraasztal a család utolsó menedéke, gyerekeknél pedig a lámpaoltás utáni szent fél óra. Vacsora után még a nagyot halló tatuskára is rá lehet kacsintani, lámpaoltás után a gyermek is elmondja végre, hogy „mi volt az iskolában”. Ezek az együttlét ajándékai. Hiánya a világ közérzetét is rongálja. A filmkészítés új szenvedélyem, bár volt előzménye, a néprajzi fotózás. Facebookra szoktam feldobni egyet-egyet. Karantén alatt indítottam útjára „Palackposta” címmel. Kb kétezer kis filmem vár arra, hogy összevágjuk.

 

– A magyar népmese napján Ridikül című műsorban szerepelt a televízióban. Akkor beszélt arról is, hogy Benedek Elek a saját lelkén átszűrve írta le az összegyűjtött népmeséket, és emiatt kritikát kapott néhány néprajzostól. András is átszűri a saját lelkén a történeteket. Ehhez mit szólnak a néprajzosok?

– Kerül néhány olyan néprajzos, aki elhív előadást tartani, műsort szervez. Nincs ütközés. A hiteles néprajzi gyűjtés csak akkor érvényes, ha szó szerint, változtatás nélkül történik. Itt van a néprajzos igazság. Az előttünk járók még nem épp így látták. Elek apó meseíró volt, aki hallott, olvasott meséket írt meg szája íze szerint. Időben! Így lett népszerű a mese a Kárpát-medencében. Hála szorgalmának és tehetségének. A szó szerinti lejegyzés nem mindig élvezetes, vagy nem mindenki számára. Hibák, szókeresések, homályok kerülnek bele. A kutatásnak természetesen ezzel együtt érvényes. Persze gyorsírással, fonográffal nagyot ugrott a kutatás. Én folyton csiszolom a meséimet, az ösztönöm működik így. Vannak biztató példáim. Dzsambul Dzsabajev, kazah akin (énekes, mesemondó) azt mondta: „Minden akin a maga araszával méri meg a hazáját.” Tehát ami dalokat meséket hallottál szülőföldeden széltébe-hosszába, azt mind igazítsd magadhoz, érezze mindenki, hogy ez így a tied.

– Nem fél attól, hogy a nyelvtörténészeket, a nyelvjáráskutatókat megzavarhatja, ha újrateremtve a meséket esetleg összekeveri a dialektusokat?

– Még eddig a nyelvtörténészek, nyelvjáráskutatók se dobáltak meg semmivel. Nekem a nyelvjárások is élményekhez kötődnek. Nem könyvből tanultam a tájnyelvi szavakat, kifejezéseket. A kiejtés is úgy ragadt rám, hogy ahol jó énekesekre, jól beszélő emberekre találtam, ott sokat ültem. Aztán vissza is jártam, és én is megvendégeltem őket, barátságokat kötöttem. Ahogy a gyermek utánozza a felnőtteket, én is követtem a mintát. Ha eszembe jut egy történet vagy egy ének, amit valahol Gyergyóban vagy a Csíki-medencében hallottam, odabotlik a nyelvem is. Sok évem van ebben. Az édesapám 15-16 nyelven beszélt, fordított. Sokat mondta, ahány nyelvet tudsz, fiam, annyi ember vagy. Amikor eszembe jut és beszélek a lelkével, azzal próbálom vigasztalni, hogy félember talán már én se vagyok, szinte tudok néhány magyar dialektust…

– Az Isten bolondja II. címet adta az új színházi bemutatójának. Mesél, énekel és megmutat néhány jó fotót!

– Igen, énekes, mesemondó és képmutogató is leszek! Mint valamikor régen. Akkor még hurcoltam a súlyos diavetítőt. Most projektor vár a Kaszás Attila teremben, hibátlan technika. Nekem is öröm, sorba állítani, egybelátni a képeket, indián szent bohócoktól, angol, itáliai, portugál… udvari bolondokon át Hazug Pistáig, a minorita szerzetes Felícián testvérig, aki az ötvenes években nem misézhetett, ezért az evangéliumot vásárokban bábozta el. Belőle a történelem faragott istenbolondját. A képsorral szeretném Shakespeare igazát megmutatni: „A bolondság az egész világot bejárja, mindenütt fénylik, akár a nap.

Az eredeti írást itt olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022. január 17. 15:22

LÁTNI A SZAVAKAT MAGUNK ELŐTT

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

2019. január 22. 21:50

SZÍNPAD A VILÁG FELETT

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

2019. január 22. 21:45

A helyes orrtartás végett jó a mese

Bonczidai Éva cikke

2019. január 22. 21:37
  1   2   3   4   5  

Győri Könyvszalon interjú

 

Ezeréves életmentő mesék

November 18-án pénteken, 19.30-kor találkozhatunk újra Berecz Andrással, aki a XVI. Győri Könyvszalon vendége lesz. Évtizedek óta járja az országot-világot, hogy meséivel és énekével derűt varázsoljon az arcunkra és a szívünkbe. Az interjúban erről a számára teljesen otthonos világról kérdeztük, amely nagyon sok kincset tartogat számunkra, s amely akár életmentő is lehet: a mesék birodalmáról.

 

Valójában mesét mondani is egyfajta igazságtétel, nem?

Így van. Az igazságkereső ember a legjobb meseszerző. Az életben sokszor nem érhető el, hogy az igazság diadalmaskodjon. Ezért esténként a tűz mellett, társaságban jól esett legalább szóban helyreállítani a rendet. Az igazságtalanság sok mesét szült.

A mesék világa hogyan viszonyul modern világunkhoz?

A mese szép, boldog, méltó életet kezdett élni, mert sok ember rákapott. Több évtizedig a mese a sarokban térdepelt, oda volt utalva a gyermekeknek és a rajzfilmeknek. De utóbb már társaságban, nyári táborokban, iskolai vetélkedőkön, ünnepeken is felütötte a fejét. És ki talál derülni, hogy olcsó és kitűnő szórakozás, és csodás tudománynak a tára. A sok emberi indulat, a sok ítélet, a világkép, amit ember valaha elgondolt, az valamelyik mesében ott feszül, ott lappang. A sok mese együtt, az maga az ember. Erre sokan rájöttek, és nagyon szeretik.

Ha csak a magam kis életét vizsgálom, például megnézem a régebbi naptáraimat, szédítő távolságok, ahová elhívnak az énekek és mesék miatt. Amúgy, én elsősorban énekes volnék, a mese csak úgy közben jött. Együtt, egymást kiegészítve szeretem és alkalmazom őket. A népdal és a népmese olyan helyekre rángatnak el. Hívtak óvodától nyugdíjas klubig, börtöntől parókiáig. Voltam hippik között egy hajóvárosban, Portland-ben, Amerikában, Kairóban, a Nílus mellett, Torontóban, Párizsban. Észtországba több mint 10 éve járok vissza, és tolmáccsal mondom a magyar mesét.

Az ember messze sodródott ünnepeitől, közösségtől, ha nem kapaszkodik, elmúlhat úgy az élete, hogy egy őszinte estéje nem volt, amikor kitárhatta volna magát. Ezek a mesék az ember helyett beszélnek, olyanokat tudnak kimondani, amikre az ember szavakat sem talál. Sokak munkája, érett gyümölcs, csiszolt ékszer. Formát tudnak adni az érzéseknek, indulatoknak, és megemészthető módon átadni, ez nem kicsiség. Úgy okosnak lenni, hogy közben érthető legyél, úgy vicces, hogy ne légy bántó. Dehát ezek ezeréves munkák.

Ebben a világban, ahol az okos ember jelvénye és címere az érthetetlenség, érthetően okosnak lenni szinte botrány. Korunkban a művelt ember akkor boldog, ha érthetetlen. Hallgatói körbe veszik, és jólesően borzonganak homályos szövegek sorai közt, mint valami árva sikátorokban. Ebben a világban a bolond ember álorcáját fölvenni jó. Amikor valaki a mondanivalóját így kezdi: „Az az igazság, hogy…” „az igazat megvallva…” vagy „meg kell mondanom maguknak őszintén”, akkor mindenki legyint, és a hazugságot, jó esetben a tévedést keresi. De ha csörgősipkában közeledsz, hogy én most csak bolondozok, akkor az emberek lázas szorgalommal azonnal az igazságot keresik. Ami ott bújócskázik velük játékosan a szavak alján-tetején, a mondatok mögött.

Jó pillanatában és jó kedvében találta ki az emberiség a mesét.

A másik nagy előnye a mesének, hogy okosan tud bánni az idővel. Régen úgy mondták a mesét, hogy amelyik résznél elaludt a közönség, vagy vakarózni kezdett, azt a részt megnyesték. Ahol pedig kipattant a szeme a népnek – és ezek a mese legszebb pillanatai, amikor mindenki gyermeknek válik, elfeledkezik saját magáról, kiköltözik a testéből szinte –, azt a részt pedig meghízlalták. Így alakult ki az arány, ami mérce lehetne a világban. A levitt hangsúly értéke az aranyéval vetekszik. Akkor jó, ha be is tudod fejezni. Ha valamit haza is viszel. Mikor befejezed, és úgy marad a nép, elfelejti, hogy hol van. Ezért már érdemes mesélni.

Nagyon kell kapaszkodnia az emberiségnek, hogy megutálja a mesét. Nagyon nehéz lesz neki...

Hogyan lehet megőrizni a „mese-tudatállapotot” a mindennapokban?

Nem tudom, mert én a civil társadalom számára használhatatlan ember vagyok. Én ebbe születtem, én már ebben maradok meg. Azt jegyeztem meg minden ember mondatából, ami arról nekem kapásból eszembe jutott. Ne éljen így mindenki, mert akkor megakad a világ. Minden közösségben volt száz vagy ezer emberenként egy, aki a kaszálásban hátul maradt, és egy kicsit többet cigarettázott, vagy amikor mások futottak, lassan mászkált, meg-megállt. No ezek mindig több mesét tudtak, mint a többiek. Nekik akkor jött el az idejük, amikor vége volt a munkának, vagy mikor ünnepekben összeültek. Akkor dolgoztak, mikor a felhőt bámulták. Este, amikor előkerült a pálinka, mindig mondtak valamit. Ők akkor vetettek, arattak, őröltek. Akkor dolgozták le egyéb elmaradásaikat. Mesében éltek. Alkati kérdés ez, a teremtő osztogatja. De azt, hogy hogyan is tudj ebbe a gödörbe belészökni, erre a dombra felkapaszkodni, azt én nem tudom. Módszerekben nem hiszek. Ha az ember sok mesét meghallgat, elolvas, közelébe férkőzik, akkor kiderül, hogy kire mennyi tartozik ebből az egészből.

Melyik a kedvenc meséje?

Mindegyiket nagyon szeretem. Persze az utóbbiakat, amelyekkel esek-kelek, azokat mindig többet forgatom a fejemben, de nem azt jelenti, hogy jobban szeretem. Utóbbi időben legtöbbet ezekkel a férfias-fickós nagyotmondó mesékkel foglalkozom, amelyeknek egy jó része katonatörténet, kocsmás, vadászos. Tulajdonképpen Háry János öröksége ez, a tudomány háriádáknak hívja őket. Ezek tetszenek utóbb legjobban.

Melyik mesét tartja most a legaktuálisabbnak?

Akkor ne menjünk messze kedvenc hősömtől, ettől a nagyotmondótól. Azért tartom korszakos figurának, azért nem hagy nyugton, mert a nyomorúságból, a keserűségből mókával verekedi ki magát. Ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor valaki a jeges vízből a saját hajánál fogva emeli ki magát. A vesztes háborúból láb nélkül hazaaraszoló ember, aki még bolondozni tud. Különös állapota a mesemondásnak, amikor az orosz hadifogságból hazajöttek olyan házba, ami leégett, vagy ahova már nem várták őket, és amikor megkérdezték, na mi történt, mondj valamit, akkor elkezdtek bolondozni. És nem azért, mert megbolondultak, hanem annyi szomorúságot, annyi bajt hordoztak, hogy arról már kár volt szót ejteni. Sírni nem lehet szakadatlan. Levegőhöz kell juss. Követeli a tüdő. Ezekben a mesékben a lélek jut levegőhöz. A nyomorúságukból egy-egy jó bolondos mesét facsartak, és mindenki kacagott körülöttük. A nevetés ragad, társas örömök legszebbike. Na ez érdekel, ez a fajta lelkiállapot, amelyik így tud megújulni. Ebben annyi vitamin van, annyi élni akarás! Nem árt, ha kerül ilyesmi a házi patikában ma sem.  Itt a mese különösen nagy erőben van, magát a mesélőt emeli meg, szó szerint kiemeli a bajból, és ezt a mámort adja tovább. Reményt csihol. Szinte emberfeletti leleménnyel. Vidámságba csomagolja azt a megújuló, keserves óhajunkat, hogy valahogy meg kéne élni a holnaputánt is. Azért is izgat ez a fajta mesélés, mert a környezet sokszor rosszul ítéli meg. Igen goromba a „hazug mese” megjelölés, és ezeket mindig is hazugnak nevezték. A gyergyói Köllő Istvánból is „Hazug” Pista lett. Művészete tette azzá, és picit a meg nem értés, vagy tán a humor. Nagy mestere volt ennek a műfajnak. Mostohán bánik ezekkel a mesékkel a közbeszéd. Ezért is jól esik foglalkozni velük. Mert van mi sarat lemosni róluk. Különben meg is hálálják a csutakolást.

Milyen érzésekkel jön Győrbe, ahol már többször volt a Könyvszalon vendége?

Győrbe könnyű jó érzésekkel menni, mert minden előadás előtt járkálok, lemegyek a Dunához, megnézem a templomot, a Szent László hermát, ágyúra csücsülök, bemegyek oda a szigetre, ahol van egy első világháborús emlékmű. Ha jól emlékszem, szép, oroszlános, öreg fák alatt. Ott levágok néhány fekvőtámaszt, aztán valahol kávézok egy jót. Akkor máris azt mondom, nohát értelme volt idejönni. Annyi szépsége van Győrnek, azt hiszem, sokkal több turistát érdemelne. Szoktam csodálkozni, hogy milyen kevés a turista. De ennek egy picit örülök is, mert oda tudok férkőzni a szép házakhoz, a szép terekhez.

Mivel invitálja péntek esti előadására a győrieket?

Jöjjenek el, mert érdemes megünnepelnünk, akik még szeretjük a könyvet. Az ember magányában olvas, ritkábban felolvas másnak. Jól esik összejönni szép könyvek, szép gondolatok felett. Van egy kazáni tatár találós kérdés: Kézzel vetegetik, szájjal aratgatják, mi az? A könyv. Tehát szájaddal aratgatod le, amit mások a kezükkel vetegettek. A betűt „vetik”. A tatárok is. Ahol pedig egyszer vetettél, ott aratnod is kell. Méghozzá szájjal kéne learatni, tehát add tovább a világnak, mondd el! Nem foghatod be a szád. Találkozz másokkal, mert könyvet olvastál! Annyi szépet, jót kaptál, hogy adós lettél. A könyv nélkül élők lekötelezettje.

Azt hiszem a kirgizek mondják, Buda Ferenc fordította: Hogy magad meg ne botolj, másnak is világolj. Ha nem adod tovább, amit tudsz, te magad (is) meg fogsz botlani.

Most láttam Londonban két napja egy könyvtár ablakára felfirkálva: „A könyvtár a szabadság arzenálja.”

Várom a kedves győrieket!

 http://www.gyoriszalon.hu/news/8032/64/

 

 

 

 

Elérhetőségek

Telefonszám:

06/1 / 221 8129
06/70/205 8925

email: berecz.andras@t-online.hu

facebook

YouTube


 
 
slideshow #2 slideshow #3 slideshow #4 slideshow #5
Magyar English
 

Berecz András ének- és mesemondó honlapja